Cenník

Cenník vybraných veterinárnych služieb platný od 10.1.2019

 

ZÁKLADNÉ ÚKONY(ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

Anestézia inhalačná 30min. – 24€

Anestézia injekčná 30min. – 24€

Fyzikálne vyšetrenie/orgánové vyšetrenie – 24€

Vyšetrenie počas terapie – 16€

Konzultácia bez iného výkonu do 30 min. – 16€

Toaleta paraanálnych žliaz – 10€

Infúzna terapia v hospitalizácii – 42€

Aplikácia liečiva (injekcia, podanie tbl....) – 3,50€

Odber krvi a spracovanie vzorky – 8€

Kompletné vyšetrenie krvi (odber, spracovanie, hematologické vyš., biochemické vyš., materiál)– 53,20€

RTG vyšetrenie, odborný popis, digitálny snímok na CD -  42€

Ďalší digitálny snímok RTG – 19€

USG, sonografické vyšetrenie abdomenu, odborný popis – 58€

USG -monitoring gravidity – 30€

EKG s vyhodnotením záznamu – 30€

EKG pred anestézou – 15€

Čipovanie, registrácia čipu, mikročip – 30,50€

Vystavenie pasu s registráciou, pas – 33,50€

Zmena údajov v CRSZ – 14€

Nočná hospitalizácia – 42€

Sedácia – 17,50€

 

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.


ŠPECIALIZOVANÉ ÚKONY
(ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

CT – počítačová tomografia(v cene inhalačná anestézia, intubácia, anestetiká, materiál, monitoring pacienta, odborný popis nálezu, nálezy na CD/úložisku) - 320€

CT-počítačová tomografia + ortopedické vyšetrenie (zľavnený balík) – 357€

CT- počítačová tomografia- stomatológia - 150€

Magnetická rezonancia(v cene inhalačná anestézia, intubácia, anestetiká, materiál, monitoring pacienta, odborný popis nálezu, nálezy na CD/úložisku) – 370€

Magnetická rezonancia + neurologické/ortopedické vyšetrenie, (zľavnený balík) – 399€

Magnetická rezonancia (1 segment, kontrola) – 230€

Kardiologické vyšetrenie špecializované-echokardiografia, nálezy na CD/úložisku – 96€

Kardiologická kontrola – echokardiografia – 58€

Kardiologická kontrola počas terapie – 28€

Predanestetické kardio-vyšetrenie – 58€

Diagnostika HCM (mačky) - 58€

Neurologické vyšetrenie špecializované – 48€

Neurologická kontrola/konzultácia – 28€

Ortopedické vyšetrenie špecializované – 48€

Ortopedická kontrola - 28€

Endoskopické vyšetrenie – od 70€

Onkologické vyšetrenie - 48€

Onkologická konzultácia - 36€

Onkologická cytológia – od 27€

BAER test – testovanie sluchu- 49€ / 44€ (viac šteniat)

Progesterón – stanovenie vhodného termínu krytia – 40,50€

 

VAKCINÁCIE(konečné ceny zahrňujúce kompletné vyšetrenie, materiál, vakcínu)

Infekčné ochorenia – pes (psinka, pravoviróza, hepatitída, parainfluenza, influenza 2, leptospiróza) od 37€

Infekčné ochorenia – mačka (caliciviróza, panleukopenia, rhinotracheitida)od 37€

Infekčné ochorenia – mačka + chlamydiózaod 44,50€

Besnota - mačka, fretka 31€

Besnota so zápisom do CRSZ, Lyssetka (interval raz za 3 ROKY)  46€

Kompletná vakcinácia (+proti besnote a zápisom do CRSZ), Lyssetka–pes od 55,50€

Kompletná vakcinácia –mačka od 39,50€

Komplex kotercového kašla, nosová vakcína–  44,00€

Ročná Vakcinácia králika – 39€

 

REHABILITÁCIE

Fyzioterapia – vstupné vyšetrenie + plán terapie – 48€ (neúčtuje sa u pacientov, ktorí absolvovali diagnostiku/operačný zákrok na našej klinike)

Fyzioterapia podľa plánu – 20€  

Fyzioterapia podľa plánu 10x - 180€

Fyzioterapia podľa plánu 5x - 91€

 

Hydroterapia pes/zviera do 15kg – 26€

Hydroterapia pes/zviera do 15kg 5x – 120€

Hydroterapia pes/zviera do 15kg 10x – 234€

 

Hydroterapia pes 16-35kg – 33€

Hydroterapia pes 16-35kg 5x – 150€

Hydroterapia pes 16-35kg 10x – 297€

 

Hydroterapia pes 36-49kg – 39€

Hydroterapia pes 36-49kg 5x – 180€

Hydroterapia pes nad 35kg 10x – 351€

 

Hydroterapia pes nad 50kg – 45€

Hydroterapia pes nad 50kg 5x – 205€

Hydroterapia pes nad 50kg 10x – 405€

Laser terapia - 12€

 

CENY VYBRANÝCH OPERÁCIÍ(anestézia, operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, potrieb pacienta, typu anestézie a hmotnosti zvieraťa

Sterilizácia sučky v inhalačnej anestézii– od 220€

Cisársky rez – od 360€

Kastrácia pes – od 190€

Sterilizácia mačky – od 100€

Kastrácia kocúra – od 70€

Ošetrenie parodontu (zubný kameň, leštenie zubov) – od 100€

 

CENY VYBRANÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH OPERÁCIÍ(operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, k uvedeným cenám je potrebné pripočítať cenu anestézie, ktorá sa mení podľa zdravotného stavu, rizikovosti a dĺžky zákroku, hmotnosti zvieraťa  a  typu anestézie.

Chirurgické riešenie brachycefalického syndrómu s diagnostikou – od 400€

Artroskopický zákrok 1kĺb – od 295€

Artroskopický zákrok – 2kĺby – od 435€

Stabilizácia kolenných väzov:

Laterálna sutúra – od 275€

TTA – od 580€

TPLO – od 600€

Resekcia hlavice stehennej kosti – od 245€

Operácia medzistavcovej platničky – od 640€

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravenášpecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.

Pri vybraných službách Vám ponúkame možnosťfinancovania veterinárnej starostlivosti v spolupráci s naším obchodným partnerom- splátkovou spoločnosťouQuatro.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 50-80 % z celkovej cenovej kalkulácie.

ĎAKUJEME ZA DôVERU

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2019 | English