Ikona bílá - Onkológia

Onkológia

Na našom špecializovanom onkologickom pracovisku Vám poskytneme komplexnú starostlivosť o onkologického pacienta – konzultácie, onkologickú diagnostiku (cytologické vyšetrenie, odber vzoriek k histopatologickému vyšetreniu, zobrazovaciu diagnostiku vrátane magnetickej rezonancia – MRI a počítačovej tomografie – CT), onkologickú chirurgiu, chemoterapiu, podpornú a paliatívnu onkologickú terapiu vrátane výživy onkologických pacientov. Radioterapiu a imunoterapiu zaisťujeme v spolupráci s Veterinárnou univerzitou vo Viedni.

Cytologické vyšetrenie

Cytologické vyšetrenie je obvykle prvým krokom v onkologickej diagnostike. Umožňuje rozoznať nezhubné a zhubné procesy a v niektorých prípadoch poskytuje aj konečnú diagnózu. Cytologické vyšetrenia poskytujeme v rámci vlastného servisu a výsledky tak máme k dispozícii okamžite.

Liečba onkologických ochorení

Liečba závisí od diagnózy, celkového stavu pacienta a priania majiteľa. Liečba onkologických ochorení je komplexná – onkologická chirurgia, konvenčná chemoterapia, metronomická chemoterapia, liečba inhibítormi tyrozinkinázy, rádioterapia a/alebo imunoterapia. Častokrát sa volí kombinácia týchto možností. Nemenej dôležitá je aj podporná terapia spočívajúca v liečbe bolesti, fyzioterapii alebo úprave výživy pacienta.

Onkologická chirurgia

K onkologickej chirurgii sa pristupuje vždy až po diagnostike v prípade, že je možné nádor kompletne odstrániť. Pokiaľ nie je možnosť nádor odstrániť kompletne alebo sú už prítomné metastázy, je nutné zvoliť kombinovaný prístup. Najväčšiu nádej na úspech má vždy prvý chirurgický zásah, preto by onkologická chirurgia mala byť v rukách skúsených chirurgov.

Chemoterapia zvierat pri onkologických ochoreniach

Chemoterapia je v súčasnosti bežne používanou liečebnou metódou vo veterinárnej onkológii. V prípade správnej aplikácie je chemoterapia znášaná veľmi dobre. Psy ani mačky obvykle nestrácajú srsť, zvracaniu, hnačkám a nechutenstvu vieme zabrániť podpornou liečbou.  Aplikácia chemoterapie prebieha na špecializovanej onkologickej hospitalizácii na klinike, s ktorou spolupracujeme, kde sú onkologickí pacienti oddelení od ostatných pacientov. V priebehu celej aplikácie je pacient pod dohľadom lekára. Tým sa dosahuje maximálna bezpečnosť aplikácie pre pacienta, ostatné zvieratá na klinike i ich majiteľov.

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť