Tumory mliečnej žľazy

Tumory mléčné žlázy jsou nejčastějším nádorem nekastrovaných fen, u koček jsou poměrně vzácné. Až čtvrtina nekastrovaných fen onemocnění v průběhu života nějakou formou této rakoviny. Zatímco u psů je zhoubných asi polovina nádorů mléčné žlázy, u koček jich je zhoubných většina, a terapie tak musí být rychlá, správná a agresivní. Terapie je obvykle založena na chirurgii, u některých typů nádorů psů a u většiny nádorů koček musí být doplněna další terapií.

Yo Yo Yogurt is offering.png

Co se plemenné predispozice týče, byla u psů popsána zejména u pudla, jezevčíka a španělů, u koček zejména u siamských koček a dalších orientálních plemen. Riziko vzniku tumorů mléčné žlázy u psů zvyšuje obezita, u psů i koček je rizikovým faktorem hormonální terapie.

Nejúčinnější strategií je jako u všech nádorů prevence vzniku. U psů to znamená kastraci ideálně před prvním, nejpozději po druhém hárání. Poté se ochranný vliv kastrace ztrácí. To samé platí u koček – ideální je kastrace před dovršením 6 měsíců věku, na rozdíl od psů však kastrace koček v jakémkoliv věku snižuje riziko vzniku nádorů mléčné žlázy o 40 až 60 %.

Mezi nejčastější příznaky těchto nádorů patří vznik útvaru v oblasti mléčné žlázy, ale i abnormální sekrece nebo změna barvy a vzhledu přiléhající kůže. Jakýkoliv z těchto příznaků by měl vést k okamžité návštěvě veterinárního lékaře.

V případě potvrzení přítomnosti nádoru mléčné žlázy provede veterinární lékař potřebná vyšetření. Vždy by mělo být provedeno minimálně rentgenologické vyšetření dutiny hrudní pro vyloučení přítomnosti metastáz. Ideální je CT vyšetření. Po určení stádia onemocnění je doporučena vhodná terapie.

U psů je prognóza onemocnění závislá zejména na velikosti nádoru v době operace, stádiu onemocnění a histopatologickém typu nádoru. Nádory o velikosti nad 3 až 5 cm mají prognózu horší, proto je důležité včasné vyšetření. U nezhoubných nádorů je prognóza dobrá, u zhoubných nádorů může být v případě rychlého a adekvátní chirurgického odstranění rovněž příznivá. U koček je prognóza vždy opatrná až špatná.

Autor textu: MVDr.PharmDr. Veronika Šimerdová, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk
2018

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť