MVDr. Carlos Fernando Agudelo Ramírez, PhD.

MVDr. Carlos Fernando Agudelo Ramírez, PhD.

MVDr. Carlos Fernando Agudelo Ramírez, PhD.

Kardiológia
Ikona email bílá
agudelo@sibra.sk
 • člen ISHNE - medzinárodná spoločnosť pre Holterovské vyšetrenie a neinvazívnu elektrofyziológiu
 • člen ČAVLMZ
 • člen European Federation of Companion Animal Veterinary Associations - FECAVA
 • člen National Geographic Society
 • člen KVL SR
 • člen KVL ČR

Vzdelanie:

2001 - absolvent - Vysoká školu veterinárneho lekárstva na Narodnej univerzite v Kolumbii (v Bogote), doktor veterinární medicíny - MV.

2006 - uznanie veterinárneho vzdelania v Českej republike (MVDr).

2009 – PhD. -doktorandský študijný program v odbore - choroby malých zvierat na FVL VFU, Brno

Iné odborné kvalifikácie:

2012 - člen skúšobnej komisie chorôb psov a mačiek

2021 –  akreditovaný vzdelávací program: osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (ev. č. CZ 002807)

Špecializácie:

- kardiológia malých zvierat (klinické vyšetrenie, elektrokardiografia, Holterovské vyšetrenie - kontinuálne EKG, echokardiografia, srdcové markery,meranie krvného tlaku)

echokardiografia a EKG drobných cicavcov

- ochorenia dýchacieho aparátu - ultrazvuk pľúc a hrudníku – biopsie

- interná medicína

Špecializačné skúšky:

2001 - 2002 - súkromná veterinárna prax -  Kolumbia


2002 - 2005 - veterinárny lekár a asistent predmetu chorôb malých zvierat na Fakulte veterinárneho lekárstva na Narodnej univerzite v Kolumbii


2006 - 2022 - Veterinární a farmaceutické univerzita Brno ( VETUNI Brno) - odborný asistent

Zahraničné stáže

2013 – odborná stáž, interné oddelenie, Hospital Clinico Veterinario – Barcelona, Španielsko pod vedením Dr Xavier Roura. DVM, PhD, DECVIM-CA

2017 – teaching mobilita Erasmus+: Uludag University, Bursa (Turecko)

2018 – teaching mobilita Erasmus+: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach


Členstvá v odborných a vedeckých organizáciách

2004 – National Geographic Society

2006 – člen mezinárodní společnosti pro Holterovské vyšetření a neinvazivní elektrofyziologii (ISHNE).

2015 – česká asociace veterinařů malých zvířat - ČAVLMZ

2015 - European Federation of Companion Animal Veterinary Associations - FECAVA

2021 – Komora veterinárnych lekárov SR

2021 – Komora veterinárních lékařů ČR

Odborné a vedecké publikácie:

Autor 200 pedagogických, vědeckých a odborných publikací

- 24 vědeckých prací ve vědeckých mezinárodních časopisech s IF

- 12 monografií, kapitol v učebnicích, audiovizuálních programů

- 164 odborných prací, příspěvků in extenso ve sbornících, abstrakt

h-index: 4

Pedagogické publikace

-text/monografie

 • Diplomová práce: Agudelo CF. Hematologických a krevních biochemických parametrů na zdravých psech v Bogotě DC. Narodní univerzita v Kolumbii. 2001.
 • Doktorská práce: EKG změny během zátěží u psů se srdečním onemocnění. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 2009
 • Kosková B., Agudelo C. F. Vybrané endokrinopatie psa a kočky. VFU Brno. 142 str. 2019

-multimediální výukové programy

DVD Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství.

 • Holterovské vyšetření - Agudelo CF, Vraníková S, Stegmann M.
 • Borelióza u psů - Schánilec P, Treml F, Molinková D, Agudelo CF.
 • Dilatační kardiomyopatie u psů - Agudelo CF, Vraníková S, Kohout P, Škorič M, Scheer P.
 • Hrudní chirurgie psa a kočky - Vlašín M, Agudelo CF, Stegmann M, Husnik R, Páral V, Pyszko M.
 • Syndrom dilatace a volvulu žaludku u psa - Husník R, Vlašín M, Agudelo CF, Irová K, Páral V, Klimeš J.
 • Kardiomyopatie u fretek - Jekl V, Hauptman K, Agudelo CF, Kohout P, Knotek Z
 • Hypertofická kardiomyopatie koček - Agudelo CF, Vraníková S, Schánilec P.
 • Neurologické vyšetření malých zvířat - Schánilec P, Hájek I, Agudelo CF.
 • Oligodendroglioma u psa - Schánilec P, Hájek I, Agudelo CF.

Původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech s IF
 • Agudelo CF. Cystic Endometrial Hyperplasia-Pyometra Complex in Cats. A review. Veterinary Quarterly 2005:27:177-183.
 • Schánilec P, Kybicová K, Agudelo CF. Clinical and Diagnostic Features in Three Dogs Naturally Infected with Borrelia spp. Acta Veterinaria Brno. 2010, 79: 319-327.
 • Agudelo CF, Scheer P, Tomenendálová J. How approach the QT interval in dogs. State of the Heart. Veterinarni medicina (CZ). 2011, 56:14-21.
 • Agudelo CF, Schánilec P, Kybicová K, Kohout P. Cardiac manifestations of borreliosis in a dog. Veterinarni medicina (CZ). 2011, 56:85-92.
 • Agudelo CF, Fictum P, Skoric M, Kazbundova K, Svoboda M, Scheer P. Unusual massive fatty infiltration of the heart in a British cat. Veterinarni medicina (CZ). 2011, 56:145-147
 • Agudelo CF, Scheer P, Tomenendálová J. Electrocardiographic effects of parenteral administration of enrofloxacin in hospitalized dogs. Acta Veterinaria Brno 2012, 81: 409–414.
 • Agudelo CF, Filipejová Z, Schánilec. Chocolate ingestion induced non-cardiogenic pulmonary oedema in a puppy-case report. Veterinarni medicina 2013:58:109–112.
 • Agudelo CF, Svoboda M, Husnik R, Dvir S. Heart lipomatosis in domestic animals: a review. Veterinarni medicina 2013:58:252-259.
 • Agudelo CF, Schánilec. Evaluation of the functional capacity in dogs with naturally acquired heart disease, using the 6-minute walking test. Veterinarni medicina 2013:58:264-270.
 • Agudelo CF, Schánilec P. The Canine J wave. Veterinarni medicina 2015:60:208-212.
 • Agudelo CF, Schánilec P. Pulmonary oedema in a hunting dog: a case report. Veterinarni medicina 2015:60:446-449.
 • Agudelo CF, Petrášová J, Honajzerová P. Suspected neospora-associated myocarditis in a dog. Acta Veterinaria Brno 2016, 85: 85-90.
 • Kocaturk M, Baykal AT, Turkseven S, Acioglu C, Agudelo CF, Yilmaz Z. Evaluation of Serum and Ascitic Fluid Proteomes in Dogs with Dilated Cardiomyopathy. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2015
 • Filipejová Z, Agudelo CF, Crha M. Comparison of continuous versus intermittent furosemide administration in dogs with acute heart failure. Acta Veterinaria Brno 2016, 85: 239-245.
 • Hajek I, Simerdova V, Vavra M, Agudelo CF. Toxic encephalopathy associated with high-dose metronidazole therapy in a dog: a case report. Veterinarni medicina 2017:62:105-110.
 • Agudelo, CF. ; Filipejova, Z. ; Frgelecova, L.; Sychra O. An unusual foreign body in a cat: a case report. Veterinarni medicína. 2018:63:198-202
 • Agudelo, CF. ; Crha, M ; Yilmaz, Z, Lukac. Gerbode defect in a dog. Veterinarni medicína 2019:64:138-143
 • Rauserova-Lexmaulova L, Agudelo CF, Prokesova B. Acute Respiratory Failure after Administration of Hydrogen Peroxide as an Emetic in a Cat. Case reports in veterinary medicine 2019
 • Žákovská A, Schánilec P, Treml F, Dušková M, Agudelo CF. Seroprevalence of Antibodies against Borrelia burgdorferi s. l. and Leptospira interrogans s. l. in Cats in district of Brno and its environs, the Czech Republic. Ann Agric Environ Med. 2020.
 • CF Agudelo, V Jekl, K Hauptman, M Crha, M Kocaturk. A case of a complete atrioventricular canal defect in a ferret. BMC Veterinary Research 17 (1), 1-5
 • CF Agudelo, L Stehlik, Z Filipejova, B Koskova, M Sterbova, M Crha. Pulmonary eosinophilic granulomatosis in a dog. Veterinární medicína 67 (3), 150-155
 • Saril A, Kocaturk M, Shimada K, Uemura A, Akgün E, Levent P, Baykal AT, Muñoz A, Agudelo CF, Tanaka R, Ceron JJ, Koch J, Yilmaz Z. Serum Proteomic Changes in Dogs with Different Stages of Chronic Heart Failure. Animals 12 (4), 490
 • Z Filipejova, CF Agudelo, B Koskova, M Sterbova, M Paninarova. Neuroendocrine carcinoma of the heart base in a dog: A case report. Veterinární medicína 67 (5), 257-262
 • M Oliveri, CF Agudelo, E Cermakova, Z Knotkova, P Krizova, A Luciani, Z Knotek. Congestive heart failure in a veiled chameleon (Chamaeleo calyptratus): A case report. Veterinární medicína 67 (5), 263-269
 • Jekl V, Agudelo CF, Hauptman K. Cardiology in Rodents, Rabbits, and Small Exotic Mammals—Diagnostic Workup. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2022 May;24(1). 503-524

odborné práce publikované in extenso ve odborných časopisoch
 • Agudelo CF. (article in spanish) Bilateral aseptic necrosis of the femoral head: a clinical case and literature review. Veterinary Review (spanish name: Visión Veterinaria). (ISSN 0123-2630). Year: VI, Number 16. 2nd semester 2002.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Ketoconazol hepatotoxicosis. Veterinary Review (spanish name: Visión Veterinaria). Year VII, number 17, 2nd semester 2002.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Ketoconazol hepatotoxocosis. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 7. March 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Canine leptospiroris: Report of the highest known values for serovar L. grippotyphosa and L. canicola in Colombia for a dog. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 9. July 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Canine leptospiroris: Report of the highest known values for serovar L. grippotyphosa and L. canicola in Colombia in a dog. Veterinary Review (spanish name: Visión Veterinaria). Year VII, number 18, 2nd semester 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Traumatic and neoplastic diseases of the brachial plexus. Redvet. Year IV, number 9. Ocotber 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish)Spinal neoplasias. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 10. September 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Canine penfigus complex: state of the art. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 10. September 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Penfigus foliaceus: clinical case. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 10. October 2003.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Altered mental status. Redvet. Veterinary electronic journal. Year V, number 10. October 2004.
 • Agudelo CF. T (article in spanish) The distemper virus as a etiology of neurological syndromes. Redvet. Veterinary electronic journal. Year V, number 10. October 2004.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Rabies in small animal practice: neurological point of view. Reference journal for veterinary practicioners (colombian journal). No. 11. Apríl 2005. ISSN: 1657-3595.
 • Agudelo CF. P (article in spanish) Pyomtera in cats I: etiopathogenesis and epidemiology. Reference journal for veterinary practicioners. No. 13. October 2005.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Pyomtera in cats II: diagnosis and therapy. Reference journal for veterinary practicioners. No. 14. April 2006.
 • Agudelo CF. (article in spanish) The influence of liver viral diseases on dogs with neurological clinical signs.Reference journal for veterinary practicioners. No. 15. July 2006.
 • Agudelo CF. (article in spanish) Use of pimobendan in small animal practice. Reference journal for veterinary practicioners. No. 16. December 2006. Website:
 • Scheer P, Agudelo CF, Svoboda P, Kohout P, Borská P, Králová S, Doubek J. (article in Czech) Atrioventricular septal defect. Clinical case. The veterinarian (Czech name: Veterinární lékař). Year 4, 2006, number 3. Pages 114-118.
 • Agudelo CF, Scheer P, Stloukal A. (article in Czech) Ebstein anomaly in 2 dogs. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). Year 58, 2008, number 7. 424-430.
 • Agudelo CF, Husnik R. (article in Czech) Use of antibiotics in respiratory therapy in small animal practice. State of the art. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 6, 2009, number 1. Pages 10-15.
 • Scheer P, Berhelová E, Agudelo CF, Srnec R, Radvan M, Doubek J. (article in Czech) Patent Ductus Arteriosus in 6 Puppies of a Bitch with gastric Dilation-Volvulus during Pregnancy. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). Year 59, 2009, number 5. 263-267.
 • Krkoška L, Chylíková L, Hnízdo J, Najman K, Štolcová E, Agudelo CF. (article in Czech) Vascular Ring Anomalies in Dogs and Cats. The veterinarian (Czech name: Veterinární lékař). Year 4, 2009, number 3. 106-112.
 • Vlašin M, Fichtel T, Agudelo CF, Raušer P, Lexmaulová L, Kohout P, Vitásek R, Stavinohová R. (article in Czech) A case of pericardial effussion complicated by a pyometra. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 4, 2009, number 4. 245-251
 • Agudelo CF. (article in Czech) Dilated Cardiomyopathy in a Cat. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 7, 2010, number 4. Pages 94-97.
 • Agudelo CF, Vlašin M, Vlašinová J. (article in Czech) What is your ECG diagnosis?, Complete atrioventricular block in a dog. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 7, 2010, number 5. Page 121.
 • Agudelo CF, What is your ECG diagnosis?, Ventricular tachycardia after gastric dilation volvulus. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 7, 2010, number 7.
 • Agudelo CF, Konvalinová J. (article in Czech) Therapy of endocarditis in dogs and cats. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 2011;8:3-7.
 • Agudelo CF. (article in Czech) Nutritional aspects in dogs with heart disease. Herriot. April 2011, No. 23. 17-20.
 • -Husník R, Králová-Kovaříková S, Schánilec P, Agudelo CF, Pospišil V. Striktura jako komplikace obstrukce jícnu cizím tělesem. Veterinařství 12/2011. 691-697
 • Agudelo CF, Fictum P, Husník R, Stegmann M. (article in Czech) Chemodectoma-induced cardiomyopathy in a dog. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). Year 61, 2011, number 5. 247-249.
 • Agudelo CF, Schánilec P, Husník R, Stegmann M. Noncardiogenic pulmonary edema: a description of three cases. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). 2011;61:431-436.
 • Agudelo CF. (article in Czech)Clinical applications of natriuretic peptides. Herriot. October 2011, No. 24. 3-4
 • Agudelo CF, Schánilec P, Gregorová D. (article in Czech) Importance of the QT in Clinical Practice.Veterinarni klinika. Ročník 8, 2011, číslo 6. Str. 3-7.
 • Agudelo CF, Schánilec P.: (article in Czech)Digoxin intoxication - a description of two cases. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 2012;2:81-84.
 • Kružíková N, Agudelo CF, Fictum P, Borská P. (article in Czech) Thymoma in a cat – a description of case report (Thymom u kočky-popis případu). Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). 2012;2:290-294.
 • Agudelo CF. Restrictive cardiomyopathy – case report. (article in Czech) Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2012:9:173-177.
 • Agudelo CF, Schánilec P. Pulmonary hypertension in a dog. Case report. (article in Czech) Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2012:9:178-181.
 • Uhríková I, Raušerová-Lexmaulová L, Řeháková K, Agudelo CF, Hájek I, Doubek J. (article in Czech) Lactate in clinical pathology. Veterinary medicine. 2012:62:352-360.
 • Agudelo CF, Filipejová Z, Honzáková S, Schánilec P. (article in Czech) Therapy of myocardial infections in dogs and cats. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:1:3-6.
 • Proks P, Paninárová M, Stehlík L, Irová K, Agudelo CF, Nečas A. (article in Czech) Ultrasonographic diagnosis of the pylorogastric intussusception – a case report and literature review. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:2:64-67.
 • Agudelo CF, Filipejová Z, Schánilec P, Proks P. (article in Czech) External pulmonary stenosis. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:5:189-191.
 • Agudelo CF, Piler P. (article in Czech) Test vědomosti. Atrial standstill. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:5:217.
 • Agudelo CF. (article in Czech) Test vědomosti. Sinoatrial block. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2014:1:217.
 • Agudelo CF. (article in Czech) Preventive cardiovascular examination. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2014:5:217.
 • Šimerdová, V., Hájek I., Schánilec, P., Agudelo, C.F., Honajzerová, P. Hypertyreóza koček - popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014;64:492-497.
 • Agudelo, C. F., Honajzerová, P., Kučerová, R., Šimerdová, V., Hájek, I. Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014;11:156-159.
 • Agudelo CF. (article in Czech) Test vědomosti. TDI. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2014:12:160-168.
 • Šimerdová, V., Ceplecha, V., Honajzerová, P., Hájek, I., Agudelo, C. F., Tšponová, Z. Pelger - Huëtova anomálie austalského ovčáka - popis případu. 2014;64:739-743.
 • Hájek, I., Šimerdová, V., Agudelo, C.F., Vávra, M., Stehlík, L. Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015;65:87-89.
 • Šimerdová, V., Hájek, I., Agudelo, C. F. Sekundární imunitně zprostředkované hemolytické anemie koček - popis dvou případů. Veterinární klinika 2015;12:172-175.
 • Filipejová Z, Agudelo, C. F., Schánilec, P. Použitie furosemidu při edému pluc. Veterinářství 2015;65:92-97.
 • Agudelo, C. F., Šimerdová V., Hájek, I. Tetralogy of Fallot in an old dog. Veterinářství 2015:65:737-742
 • Agudelo, C. F., Filipejová Z, Crha M. Defekt atrioventrikulárního kanálu u psa: popis případu. Veterinární klinika 2016;13:9-14
 • Agudelo CF. (article in Czech) Test vědomosti. Pravostrané zvětšení. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2016:13:28-35.
 • Agudelo CF, Dvir S, Yilmaz Z, Kocaturk Z. Effect of cuff placement on blood pressure measurement in conscious healthy dogs. J Vet Sci Technol 7 (363)
 • Agudelo, C. F., Filipejová Z, Crha M, Koskova B. Využití peroperační jícnové echokardiografie při chirurgické korekci PDA u psů. Veterinářství 2017;67:513-519
 • Kosková B, Agudelo, C. F., Schanilec P., Filipejová Z, Crha M. Charakteristika mitrální chlopně zobrazené pomocí M-mód při různých onemocněních srdce. Veterinářství 2018;68:635-639
 • Kosková B, Agudelo, C. F., Filipejová Z, Crha M. Popis případu: závažná plicní hypertenze u psa. Veterinářství 2019;69:736-740
 • Agudelo C. F., Kosková B.Filipejová Z. Vědomostní test – otázky. Jaká je vaše EKG diagnóza?. Veterinární klinika 2020:17:159, 165-168
 • Kosková B. Agudelo C. F., Filipejová Z., Crha M. Popis případu: Trikuspidální dysplazie u tříleté feny labradorského retrívra. Veterinární klinika 2020:17:145-148
 • Kosková B., Agudelo C. F., Filipejová Z., Crha M. Chylothorax u mačiek : popis prípadu. Veterinární klinika 2020:17:153-158
 • Vávra M, Agudelo CF, Golis M, Mrazová M, Pirkova I, Frgelecová L, Kotlíková D, Bložonová A. Aujeszkyho choroba psů – Jaký je reálný výskyt?. Veterinářství 2022:72:145-148
 • Raušerová-Lexmaulová L, Raušer P, Agudelo CF, Bložoňová A, Skalníková-Prokešová B. Anestetické komplikace u psů vyvolané elektrolytovými abnormalitami. Veterinářství 2022;71(00):00–000

Sympózia a vedecké konferencie

abstrakta ve sbornících z tuzemských vědeckých konferencí
 • SCHEER, P., DOUBEK, J., AGUDELO, C. F., PEKARKOVÁ, M.: Holterovská elektrokardiografie – možnosti a limity. XIII. Výroční konference ČAVLMZ. Praha. 22-23. řijna 2005.
 • AGUDELO, C. F.: Preventivní kardiologické vyšetření. Sborník referátů z XXI. výroční konference ČAVLMZ "Preventivní programy během života psa a kočky" Hradec králové, 12-13. října, 2013.
 • Agudelo CF. Cardiogenic and non-cardiogenic pulmonary edema. Conference presentation. Proceedings of the congress “veterinary medicine in praxis”. May 2014. Brno, Czech Republic.
 • -AGUDELO, C. F. Natriuretické peptidy. Sborník specializovaný seminář Iddex-Cymedica. Praha. Listopad 2011.
 • -SCHÁNILEC, P., HÁJEK, I., AGUDELO, C. F. Sborník seminář neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Co víme nového o Borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?. Brno, Česká republika. Prosinec 2011.
 • AGUDELO, C. F., RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L. Sborník seminář akutní medicína. Pacient s akutním kongestivním srdečním selháním. Brno, Česká republika. Říjen 2011. Strana 11-18.
 • AGUDELO, C. F., RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L. Sborník seminář analgezie a monitoring pacienta. EKG z hlediska kontinuálního sledování pacienta. Brno, , Česká republika. Říjen 2011. Strana 18-33.
 • SCHÁNILEC, P., HÁJEK, I., AGUDELO, C. F. Sborník seminář neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Vyšetření cerebrospinálního moku - technika odběru a interpretace výsledků. Brno, , Česká republika. Prosinec 2011.
 • AGUDELO, C. F., FICTUM, P., HUSNIK, R., STEGMANN, M. Kardiomyopatie u psa způsobená chemodektomem (posterová prezentace). XVIII. výroční konference ČAVLMZ. Hradec Kralové. Říjen 2010. Str. 112
 • SCHÁNILEC, P., KYBICOVÁ, K., AGUDELO, C. F., ŽAKOVSKÁ, A., TREML, F. Borelióza psů v České republice. XIII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, VFU Brno, ČR, 1. 6. 2011, sborník příspěvků [CD-ROM], ISBN 978-80-7305-010-8.
 • AGUDELO, C. F., HUSNIK, R., SCHÁNILEC, P. Retrospektiní přehled koček s hypertrofickou kardiomyopatii a hypertyreózou. XIX. výroční konference ČAVLMZ. Hradec Kralové, Říjen 2011.
 • SCHÁNILEC, P., KYBICOVÁ, K., AGUDELO, C. F. Klinické příznaky a diagnostika boreliózy u psů. Lukešův den, VFU Brno 2008, 14. Října.
 • AGUDELO, C. F.: Preventivní kardiologické vyšetření. Sborník referátů z XXI. výroční konference ČAVLMZ "Preventivní programy během života psa a kočky" Hradec králové, 12-13. října, 2013.
 • JEKL V., HAUPTMAN K., AGUDELO C. 2014 Onemocnění srdce u fretek (Heart diseases in ferrets). Course of Small Mammal Medicine and Surgery VII, Czech Veterinary Chamber, Rozdrojovice, 1.3.2014, 34-43
 • Agudelo CF, Schánilec P. Borrelióza. Poznatky z veterinární a humánní medicíny. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Centrum pro transfer technologií. 29. 9. 2020. Sborník abstraktů k přednáškám
 • Schánilec P, Agudelo CF, Žákovská A. Borrelióza psů a koček, nejčastější klinické příznaky, seroprevalence. Poznatky z veterinární a humánní medicíny. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Centrum pro transfer technologií. 29. 9. 2020. Sborník abstraktů k přednáškám
abstrakta ve sbornících zahraničních vědeckých konferencí
 • Agudelo CF. Hematologických a krevních biochemických parametrů na zdravých psech v Bogotě DC, Kolumbie. Druhý Veterinární Virtuální Kongres (www.veterinaria.org). 2001-2002 (kód: 01193CV).
 • AGUDELO, C. F. Bilaterální aseptická nekrosa hlavice stehenní kosti. Klinická kasuistická zpráva a přehled literatury. Druhý Veterinární Virtuální Kongres (www.veterinaria.org). 2001-2002 (kód: 01194CV).
 • RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L., ŘEHAKOVÁ, K., NEČAS, A., AGUDELO, C. F., CRHA, M. Srovnání hladiny laktatu ze séra a z plázmy a efekt preanalytického času na výsledky (orální prezentace). X. Kongress EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Utrecht, Nizozemsko. Červen 2011.
 • AGUDELO, C. F., FILIPEJOVÁ, Z., SCHÁNILEC, P.: Non-cardiogenic Pulmonary Oedema After Chocolate Intoxication. Proceedings of the 73rd International Congress SCIVAC (Societá Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Rimini, Italy. June 8-10th 2012. Page 508.
 • Agudelo CF. Tetralogy of Fallot associated with an atrial septal defect in a dog (Pentalogy of Fallot). Oral presentation. Proceedings of the 82th international SCIVAV congress. Veterinary cardiology: from the sthetoscope to cardiosurgery. March 2014. Milan, Italy.
 • Agudelo CF. Ventricular septal defect associated with subaortic stenosis. Poster presentation. The 47th European Veterinary Conference Voorjaarsdagen. The Netherlands Association for Companion Animal Medicine (NACAM/GGG) of the Royal Netherlands Veterinary Association. April 2014. Amsterdam.
 • Hájek, I., Šimerdová, V., Schánilec, P., Agudelo, C.F., Stehlík, L., Vávra, M. Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: 20th FECAVA Eurocongress Proceedings Saturday, Nov 8, 2014. Munich: FECAVA, 2014, s. 212.
 • AGUDELO, C. F., SCHEER, P. Fallotová tetralogie u psa (posterová prezentace). XXXI. World Small Animal Veterinary WSAVA – XII. Evropský kongres FECAVA – XIV. výroční konference ČAVLMZ. Praha. 11.-14. řijna 2006.
 • AGUDELO, C. F., SCHÁNILEC, P. Vlny J na EKG psů (posterová prezentace). I. Mezinardoní kongres psí arytmie. Turin, Italie. Listopad 28. - 29. SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia).
 • AGUDELO, C. F., SCHÁNILEC, P. Šest minutová chůze pro zhodnocení funkční schopnost u pacientů se srdečním onemocněním (posterová prezentace). XXXV. Kongres World Small Animal Veterinary WSAVA XVI. Evropský kongres FECAVA – LXI. Kongres SVK-ASMPA – III. Kongres FAFVAC. Ženeva, Švycarsko. 2. - 5. června 2010.
 • AGUDELO, C. F., STEGMANN, M., SCHÁNILEC, P., HUSNIK, R. Klinické a diagnostické charakteristiky psů s nekardiogenním edémem plic (2007-2011) (posterová prezentace). X. Kongress EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Utrecht, Nizozemsko. Červen 2011.
 • RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L., ŘEHAKOVÁ, K., NEČAS, A., AGUDELO, C. F., CRHA, M. Srovnání hladiny laktatu ze séra a z plázmy a efekt preanalytického času na výsledky (orální prezentace). X. Kongress EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Utrecht, Nizozemsko. Červen 2011.
 • AGUDELO, C. F., FILIPEJOVÁ, Z., SCHÁNILEC, P. Nekardiogenní edém plic po otravě čokoládou. LXXIII. Mezinarodní kongres SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Rimini, Italie. Červen 2012.
 • SCHÁNILEC, P., AGUDELO, C. F., HÁJEK, I. Klišťová encefalitida u dvou psů rotweiler. Mezinarodní kongres SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Rimini, Italie. Červen 2012.
 • AGUDELO, C. F., SCHÁNILEC, P. Plicní edém u loveckého psa. V. výroční konference SEVC (South European Veterinary conference – Jihoevropská veternární konference). Barcelona, Španělsko. 18-20. října. 2012.
 • Schánilec P, Hájek I, Hekrlová A, Agudelo CF. Facial nerve paresis in a german shepherd dog as a result of tick-borne encephalitis virus infection. A case report. Poster presentation. Proceedings of the III Labudove dni. Slovakian parasitology society. Bratislava, Slovakia. 2013
 • Schánilec P. Žákovská A, Dušková M, Treml F, Agudelo CF. Seroprevalence of B. burgdorferi s.l. antibodies in cats in the district of Brno and surroundings (CZ). IV. Labudove dni, 4. – 6. 11. 2015, Smolenice, SK
 • Schánilec P, Hájek I, Agudelo CF. Neuromyopathy ina Bernese Mountain Dog caused by combined infection with Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma Phagocytophillum. IV. Labudove dni, 4. – 6. 11. 2015, Smolenice, SK
 • JEKL V., HAUPTMAN K., AGUDELO CF. 2015 Hypertrophic cardiomyopathy in ferrets - Myth or a common disease? International conference on avian and herpetological and exotic mammal medicine, ICARE 2015, April 18-23 2015, 450
 • JEKL V., MINARIKOVA A., HAUPTMAN K., STEHLIK L., AGUDELO CF. 2014 Hind-Limb Paresis Due to an Arterial Thromboembolism in a Rabbit. Proceedings of the AEMV/ARAV/AAZV conference, Olrando, USA, October 18-24, 2014, available online www.vin.com
 • JEKL V., AGUDELO C.F., HAUPTMAN K. 2013 First case of congenital tricuspidal valve dysplasia immitating atrial septal defect in a ferret. Proceedings of the 1st International conference on avian, herpetological and exotic mammal medicine. ECZM Day, April 20-26, 2013, Wiesbaden, Germany, 103
 • JEKL V., HAUPTMAN K., AGUDELO C.F. 2015 Onemocnění srdce u fretek. In: Proceedings of the Slovak Small Animal Veterinary Association, Medicína drobných cicavcov, Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora, 5.-6.12.2015, Smolenice, Slovakia, 39-45 21. 23. JEKL V., AGUDELO C.F., ZBOROVSKA H., HAUPTMAN K. 2016 Cardiovascualr diseases in ferrets. SAVAB Internal medicine of small mammals. 6.-7.2. 2016, Edegem, Belgium
 • JEKL V., AGUDELO C.F., HAUPTMAN K. 2014 Cardiac diseases in ferrets and rabbits - lecture and interactive discussion. Radiography & Internal Medicine of Small Exotic Mammals. Vetlearn, Neo Animalia by 2Learn sa/nv, Brussels, Belgium, 10-11th May 2014 25. Hájek, I., Šimerdová, V., Agudelo, C.F., Schánilec P, Vávra, M., Stehlík L. Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. 20th Eurocongress of the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) and the 60th Congress of the German Small Animal Veterinary Association (GSAVA). Mnichov, Německo. 6-9. 11. 2014
 • Agudelo, C.F., Dvir S. Effect of measurement site on blood pressure measurement in conscious dogs using non-invasive oscillometric technique. WSAVA Cape Town, SAR. 8-11. 11. .2014
 • Agudelo, C.F. Qadricuspid aortic valve in two dogs. WSAVA. Cape Town, SAR. 8-11. 11. .2014
 • Schánilec P, Salát J, Růžek D, Agudelo CF. SEROPREVALENCE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY PSŮ V ČR V ROCE 2017. V. Labudove dni, 12. – 14. 09. 2018, Smolenice, SK
 • Schánilec P, Nádeníčková N, Žákovská A, Dušková M, Agudelo CF. SEROPREVALENCE OF BORRELIOSIS, Q FEVER AND TULAREMIA IN CATS IN THE CZECH REPUBLIC. V. Labudove dni, 12. – 14. 09. 2018, Smolenice, SK
 • Schánilec P, Agudelo CF, Kybicová K, Doležalová J, Pantchev N, Nepeřený J, Miša Škorič. Borrelial myocarditis in a dog. First case report. ÖGHMP and ESGBOR/ESCMID Study Group for Lyme Borreliosis. "International Symposium on Tick-Borne Pathogens and Disease ITPD 2019 Vienna, Austria, 8 to 11 September 2019
příspěvky na tuzemských vědeckých konferencích  publikované ve sbornících
 1. AGUDELO, C. F.: Natriuretické peptidy. Sborník specializovaný seminář Iddex-Cymedica. Praha. Listopad 2011.
 2. AGUDELO, C. F.: Vraníková S, Kohout P, Škorič M, Scheer P.Dilatační kardiomyopatie u psů – prezentace případové studie. VFU Brno. 2012
 3. AGUDELO, C. F.: Rentgenologie hrudníku z hlediska internista. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 23. 3. 2013
 4. AGUDELO, C. F.: Srdeční biomarkery. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 23. 3. 2013
 5. AGUDELO, C. F.: Systémová hypertenze. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 20. 4. 2013
 6. AGUDELO, C. F.: Holterovské vyšetření. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 20. 4. 2013
 7. AGUDELO, C. F.: Srdeční markery. V kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2015
 8. AGUDELO, C. F.: Dopplerovská echokardiografie. CEVA. Praha, 2015
 9. AGUDELO, C. F.: Dopplerovská echokardiografie. CEVA. Brno 2015
 10. AGUDELO, C. F.: Diuretická terapie u kardiologický pacientů. Vetoquinol. Praha, 2016
 11. AGUDELO, C. F.: Diuretická terapie u kardiologický pacientů. Vetoquinol. Brno 2016
 12. AGUDELO, C. F.: Systémová hypertenze. VI. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2016
 13. AGUDELO, C. F.: Plicní hypertenze. VI. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2016
 14. AGUDELO, C. F.: Acute Cardiology. VII. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2017
 15. AGUDELO, C. F: Rentgenologie hrudníku a edém plic. Ceva kardiologický workshop: echokardiografie a měření krevního tlaku u psů a koček. Praha, 11. 11. 2017
 16. AGUDELO, C. F: Rentgenologie hrudníku a edém plic. Ceva kardiologický workshop: echokardiografie a měření krevního tlaku u psů a koček. Brno 12. 11. 2017
 17. AGUDELO, C. F: Klinické případy. Ceva kardiologický workshop. Brno. 11. 2018
 18. AGUDELO, C. F: Klinické případy. Ceva kardiologický workshop. Praha. 11. 2018
 19. AGUDELO, C. F: Kdy potřebuje srdce rentgenologické zobrázení. Ceva kardiologický workshop. Brno. 5. 2018
 20. AGUDELO, C. F: Kdy potřebuje srdce rentgenologické zobrázení. Ceva kardiologický workshop. Praha. 5. 2018
 21. AGUDELO, C. F:  Arytmie pacienta s mitrálním degenerativním onemocněním VIII. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2018.
 22. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Brno. 10. 2019
 23. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Praha. 10. 2019
 24. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Brno. 10. 2019
 25. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Praha. 10. 2019
příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích publikované ve sbornících
 1. AGUDELO, C. F.: Natriuretické peptidy. Sborník specializovaný seminář Iddex-Cymedica. Bratislava, Slovenská republika. Listopad 2011.
 2. AGUDELO, C. F.: How to treat… Congestive Heart Failure. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 3. AGUDELO, C. F.: Arterial thromboembolism in cats. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 4. AGUDELO, C. F.: Thoracic radiography and heart biomarkers. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 5. AGUDELO, C. F.: Systemic hypertension. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 6. Schánilec P, Fučík K, Agudelo CF, Hájek I, Uhríková I, Žákovská A, Treml F. Comparison of prevalence in tick-borne encephalitis and borreliosis in military working dogs in the Czech Republic. A retrospective study (2001-2002). Oral presentation. Proceedings of the III Labudove dni. Slovakian parasitology society. Bratislava , Slovakia. 2013
 7. AGUDELO, C. F., Filipejová Z., Crha M., Lukač B., Kosková B. Assessment of myocardial function in a canine patient with patent ductus arteriosus using tissue Doppler imaging. Nová Veterinária. Slovenská republika. 23.-24.4.2016.
 8. Štěrbová M., Kosková B., AGUDELO, C. F, Filipejová Z., Ceplecha V., Hřibová B., Vávra M. Kazuistika: Preklinická arytmogenní forma dilatační kardiomyopatie u pacienta s multicentrickým lymfomem. Nová Veterinária. SAVLMZ. Slovenská republika. 27.10.2017 - 29.10.2017
 9. AGUDELO, C. F: Klinické případy. Ceva kardiologický workshop. Nitra (SK). 11. 2018
 10. Branislav L, Agudelo CF, Weissová T, Jurkuláková L, Titková R, Bielik B, Kadáši M. Trikuspidálna dysplázia u 13 ročného labradorského retrívra. SAVLMZ. Nová Veterinária 2018 - zborník prednášok. 27-28. 10. 2018
 11. Kosková B., Štěrbová M., Agudelo C.F., Filipejová Z., Crha M. Kazuistika: Perikardiální efuze u kočky. SAVLMZ. Nová Veterinária 2018 - zborník prednášok. 27-28. 10. 2018
 12. Štěrbová M., Kosková B., Agudelo C.F., Filipejová Z., Komenda D., Nývltová I., Lorenzová J., Vybíhalová V. Kazuistika: Akutní pankreatitida po aplikaci L-asparaginázy u pacienta s nodálním B lymfomem z marginální zóny. SAVLMZ. Nová Veterinária 2018 - zborník prednášok. 27-28. 10. 2018
 13. Agudelo CF, Pokorná L, Stehlík L, Filipejová Z, Kosková B, Štěrbová M, Crha M. Pulmonary eosinophilic granulomatosis in a dog. XXVI. Výroční konference ČAVLMZ. 3-4. 11. 2018
 14. Agudelo CF, Pokorná L Nečastější arytmie u psa. Závěrečná konference IVA VFU Brno.20. 11. 2018
 15. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Nitra (SK). 10. 2019
 16. Komenda D, Nývltová I, Agudelo CF, Schánilec P, Gabriel V, Paukner K, Štěrbová M. Aortální tromboembolismus u kočky z pohledu zobrazovací diagnostiky. Jarní kongres. SAVLMZ. Slovenská republika. 27. 4. 2019 - 28. 4.2019
 17. Filipejová Z., Agudelo C. F., Kosková B., Štěrbová M., Škorič M., Crha M. Neuroedocrine carcinoma of the heart base in a dog. Kongres PAVC (Polish Association of Veterinary Cardiology). Warsava. 28. 9. 2019
 18. Kosková B., Agudelo C. F. Vybrané endokrinopatie psa a kočky. Závěrečná konference IVA VFU Brno. 28. 11. 2019
 19. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Nitra (SK). 10. 2019
Vyžádané přednášky na sympoziích a konferencích
 1. AGUDELO, C. F. The acute cardiac patient. In: Approaches to the acute patient. Odry, Czech Republic. September 2011.
 2. AGUDELO, C. F. Srdeční arytmie. Odry, Czech Republic. September 2014.
 3. AGUDELO, C. F. Léčba kardiogenního a nekardiogenního edému plic. Brno 2014
 4. AGUDELO, C. F. Echokardiografie M-mode. Podzimní vědecké semináře. VFU, Brno. 2015
 5. AGUDELO, C. F. Spektrální echokardiografie. Podzimní vědecké semináře. VFU, Brno. 2015
 6. AGUDELO, C. F. ECG in dogs and cats. Uludag University, Bursa (Turecko) 2017
 7. AGUDELO, C. F. Radiology of thorax in small animals. Uludag University, Bursa (Turecko)
 8. AGUDELO, C. F. DCM in dogs. Uludag University, Bursa (Turecko) 2017
 9. AGUDELO, C. F. HCM in dogs. Uludag University, Bursa (Turecko) 2017
 10. AGUDELO, C. F. Klinické vyšetření srdce. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (SK) 2017
 11. AGUDELO, C. F. Clinical exam of the cardiovascular system. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (SK) 2017
 12. AGUDELO, C. F. EKG pro středně pokročilé. ČAVLMZ. 5. 2021
 13. AGUDELO, C. F. Preklinicka kardiovaskularni onemocneni. Royal Canine. 28. 2.22

Významná je vlastní práce, která je citována v dvou známých světových učebnici medicíny malých zvířat

- Small Animal Soft Tissue Surgery, First Edition, authored by Donald A. Yool. 2005

- Clinical Canine and Feline Reproduction: Evidence -Based Answers, 1st Edition, authored by Margaret V. Root Kustritz

- Canine and Feline Cytology: A Color Atlas and Interpretation Guide, 3rd edition, Edited by Rose E. Raskin,Denny Meyer. Chapter 12 – Reproductive System by Laia Solano-Gallego, Carlo Masserdotti

- Laws, Policies, Attitudes and Processes that Shape the Lives of Puppies in America: Assessing Society's Needs, Desires, Values and Morals. Carmen Cusack. Sussex Academic Press, pages: 224

-Insights from Animal Reproduction. Proliferative Endometrial Lesions Hidden behind the Feline Pyometra. Editor Rita Payan Carreira ISBN 978-953-51-2268-5. 250 pages, 2016

- Common Clinical Presentations in Dogs and Cats. Englar RE. John Wiley & Sons. ISBN 9781119414599, 1040 pages. 2019

- Pet-Specific Care for the Veterinary Team. Ackerman L. John Wiley & Sons. ISBN 9781119540700, 1104 pages, 2021

Školitelstvo

studenti DSP

obhájené práce DSP

 1. Zita Filipejová – porovnání použití kontinuální a bolusové aplikace furosemidu u psů s edémem plic (obhájeno: 10. 2016)
 2. Benicie Kosková (obhájeno 5. 5. 2022) – koincidence aspektů hypotyreózy a DCM

školitel nebo školitel specialista studentů DSP

 1. Simona Honzáková (neskončeno) – holterovské vyšetření u koček s kardiomyopatii
 2. Denisa Gregorová (neskončeno) – echokardiografický vznik plicní hypertenze u psů
Školitel dimplomových práci
 1. Shachar Dvir. Effect of Measurement Site on Blood Pressure Measurement in Conscious Dogs Using Non-Invasive Oscillometric Technique (obhájeno 6. 4. 2011)
 2. Elżbieta Barczak, Erasmus student. Contribution of NT-proBNP in dogs with endocrinopathy. Neukončeno
 3. MVDr. Gilad Levy. Relationship Between Plasma Levels of N-Terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Subaortic Stenosis. (obhájeno 8. 6. 2013)
 4. Camilla B. Sletbakk Non-invasive measurements of blood pressure in pregnant dogs. Neukončeno
 5. Hana Zborovská. Heart diseases in ferrets (obhájeno 12. 1. 2017)
 6. Benicie Kosková. Charakteristika změny tvaru mitrální chlopně zobrazené pomocí M-mode při různých onemocněních srdce. (obhájeno 3. 6. 2017).
 7. Lenka Kapustová. Holterovské vyšetření u pacientů s nervovými záchvaty. (obhajoba 3. 5. 2019).
 8. Martina Vavřinová. Plicní ultrazvuk v diagnostice dýchacích potíže u koček. (obhajoba 2. 2. 2020).
 9. Stanislava Havrilová. Prevalencia výskytu dilatačnej kardiomyopatie u velkých plemien psov (Obhájeno 27. 5. 2020) – Košice-Slovensko
 10. Lucia Turková. Diagnostický pristup k synkopickému pacientovi. 28. 5. 2020 – Košice-Slovensko
 11. Lucia Valíková. Vliv hořčíku na vznik arytmie u pacientu po operaci GDV (obhájeno 17. 1. 2021).
 12. Sabína Červeňová – porovnání PW-TDI mezi medialním a laterálním anulem mitrální chlopně u psů s DCM (předpokládaná obhajoba listopad 2022)
 13. Lucia Paločková – hemoparazity u švýcarských plemen psů (obhajeno 7. 4. 22)
 14. Lucie Metelková – tromboembolie u koček (obhajeno 4. 9. 2021)
 15. Katarina Skulaňová – Prevalence DCM u výmarských ohařů (obhájeno 17. 1. 2021)

Výzkumné projekty obhájené nebo řešené

projekty Vnitřní grantové agentury VFU Brno (IGA VFU)
 1. Agudelo CF, Scheer P, Tomenendálová J. Grant číslo: 256/2009/FVL: IGA. Posouzení vlivu enroxilu na elektrokardiografické a biochemické paramery paranterálně léčených psů.

 1. Crha M, Filipejová Z, Štěrbová M, Nečasová A, Agudelo CF a další. FVL/Crha/ITA2019, Vybraná onemocnění zvířat zájmových chovů a aspekty jejich diagnostiky, terapie a prevence2.

 1. Štěrbová M, Putnová B, Paukner K, Angelová A, Kretková T, Agudelo CF Grant číslo: 116/2020/FVL Sledování buněčných markerů v tumorech mléčné žlázy u fen.

 1. Crha M, Filipejová Z, Štěrbová M, Nečasová A, Agudelo CF a další. FVL/Crha/ITA2020, Onemocnění zvířat zájmových chovů z pohledu moderních metod diagnostiky a terapie

ostatní výzkumné projekty a úkoly
 1. Grant: CZ.1.07/2.2.00/07.0490: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

 1. OPVK: CZ.1.07/2.3.00/09.0193 - Projekt endoskopie: 2 PŘEDNÁŠKY

 1. KLIFOVET: SPIDICAM trial. tajné údaje. Doba: 2009-2011. Pozice: vědec.

 1. IDDEX-CYMEDICA: Natriuretické peptidy. tajné údaje. Doba: 2011. Pozice: vědec.

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť