MVDr. Ivo Hájek, PhD., CSAVP-N

MVDr. Ivo Hájek, PhD., CSAVP-N

MVDr. Ivo Hájek, PhD., CSAVP-N

Neurológia
MRI - magnetická rezonancia
BAER testy
Ikona email bílá
hajek@sibra.sk
  • Certificate of small animal veterinary practice (CSAVP) v odbore Neurológia (Neurology)
  • člen ESVN -European Society of Veterinary Neurology
  • člen KVL SR
  • člen MENSY ČR
  • registrovaný člen Luisiana State University pre BAER test
  • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - neurológia
  • spolupracovník SAV (Slovenská akademie věd -Neuroimunologický ústav): Molekulové biomarkery onemocnění mozku u psů –Monitorování regenerace mozkové tkáně a účinnosti terapie
  •  
  • od 2015 - SIBRA centrum veterinárnej medicíny
  • 2010 - 2015 - odborný asistent, VFU Brno, Odd.vnútorných chorôb psov a mačiek

Vzdelanie:

2010 - absolvent VFU Brno, MVDr.

2014 - doktorandský študijný program - Ochorenia psov a mačiek, PhD.

Dizertačná práca: Hájek I: Elektroneurografie periferních nervů psů. Brno, 2014, 110 stran

2022 – CSAVP – ukončení pětiletého postgraduálního studia v programu ESAVS (neurológia, neuropatológia, MRI-magnetická rezonancia, CT)

Špecializačné skúšky:

2010 – Kvalifikačný kurz k získaniu spôsobilosti podľa § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

2011 – Kurz propedeutiky vedeckej práce (Akademie věd České republiky)

2011 – Špecializačná skúška z odbornej angličtiny

2012 – Špecializačná skúška zo zobrazovacích metód (RTG, USG, CT a MRI v neurológii)

2012 – Špecializačná skúška z patologickej fyziológie (zameranie na epilepsiu)

2012 – Špecializačná skúška z vnútorných ochorení malých zvierat

2014 - Obhajoba dizertačnej práce

2017-2022 – ESAVS (European School of Advanced Veterinary Studies) – Certificate of Small  Animal Veterinary Practice / Neurology program (CSAVP), University of Luxembourg

2022 - CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Neurológia  (Neurology)

Zahraničné stáže:

2014 – Univerzita Gent, Merelbeke, Belgie, Oddelenie neurológie (prof. Van Ham, Dr. Bhatti)

2015 – Animal Health Trust, Newmarket, Anglicko, Oddelenie neurológie (dr. Luisa de Risio)

2017 – Univerzita Bern, ESAVS, Neuropatologie a MRI interpretace (prof. Vandevelde)

2018 – Univerzita Bern, ESAVS, Neurologie (prof. Stein, prof. Volk)

2019 – Univerzita Bern, ESAVS (prof. Stein, prof. Forterre, prof. Schweizer)

od r. 2019 spolupracovník SAV (Slovenská akadémia vied - Neuroimunologický ústav): Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie

Odborné a vedecké publikácie:

Autor celkom 59 pedagogických, vedeckých a odborných publikácií z toho:

- 4 monografií, kapitol v učebnicích, audiovizuálních programů

- 55 odborných prací, příspěvků in extenso ve sbornících, abstraktů

Publikace citovány v prestižních světových časopisech – Journal of Veterinary Internal Medicine, Animal Genetics, Veterinary Pathology, Australian Veterinary Journal nebo Sborník Akademie věd USA.

Výukové audiovizuálne programy

SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF: Neurologické vyšetření psa a kočky. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, ŠKORIČ M: Oligodendrogliom stafordšírského bulteriéra. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I, HRONOVÁ N, SVOBODA M: Diabetes mellitus u koček. In:Multimediální     databáze případových           studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

KRUŽÍKOVÁ N, BORSKÁ P, FICTUM P, TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I: Výskyt a diagnostika kožních neoplazií u psa. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

Pôvodné vedecké práce publikované in extenso ve vedeckých časopisoch (Impakt faktor)

HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I, PYSZKO M, DUFEK J: Electroneurography of the ulnar nerve in dogs. Acta Veterinaria 2014, 83: 405-409.

ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Addisonian crisis in a dog treated with phenobarbitone. Australian Veterinary Journal 2014, 93: 105-108.

HÁJEK I, KETTNER F, ŠIMERDOVÁ V, RUSBRIDGE C, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: NHLRC1 repeat expansion in two beagles with Lafora disease. Journal of Small Animal Practice 2016, 57: 650-652.

HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, AGUDELO CF: Toxic encephalopathy associated with high-dose metronidazole therapy in a dog: a case report. Veterinární Medicína 2017, 62: 105-110.

ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M, HÁJEK I, ŠKOR O: What is your diagnosis? Multilobate nasal mass in a 5-month-old Sphynx cat. Veterinary Clinical Pathology 2017.

Príspevky v zborníkoch z konferencií a kongresov v Českej republike (abstrakta/plné znenie)

HÁJEK I, DUFEK J, UHRÍKOVÁ I, SCHÁNILEC P: Electroneurographic examination of the ulnar nerve in the dog: measurements by surface electrodes. In 88. Fyziologické dny, Hradec Králové, 2012, s. 91. POSTER.

HÁJEK I, SCHÁNILEC P,DUFEK J: Elektromyografie v diagnostice neuromuskulárních onemocnění psů a koček. In:  Konf. mladých vědec. Pracovníků s mezinár. účastí 2012 na FVL VFU Brno. Brno, 2012, s. 163-165.

SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Co víme nového o Borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 4-20.

SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Vyšetření cerebrospinálního moku  - technika odběru a interpretace výsledků. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 21-32.

ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M,HÁJEK I, ŠKOR O: Nazální osteosarkom u pětiměsíční kočky plemene Sphynx. In: XXIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2015, POSTER.

Príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií v zahraničí (abstrakta a postery)

HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I: Effect of phenobarbital therapy on selected laboratory parameters: retrospective study (2007-2012). In:  14thConference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 160, POSTER.

UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: High mobility group box 1 as a predictor of gastric necrosis. In  14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 159, POSTER.

UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: Gastric dilatation and volvulus syndrome – are there any clues in hematologic examination?. In 14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 165, ORAL.

SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Tick-borne encephalitis in two naturally infected rottweilers. In: Congress SCIVAC, Rimini, Itálie, 2012, s. 548, POSTER.

SCHÁNILEC P, FUČÍK K, AGUDELO CF,HÁJEK I, UHRÍKOVÁ I, ŽÁKOVSKÁ A, TREML F: Srovnání séroprevalence protilátek proti klíšťové encefalitidě a borelióze armádních služebních psů v České republice. Retrospektivní studie (2001 – 2002). In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, Sborník příspěvků, zvaná přednáška, s. 33-36. ISBN: 978-80-971336-6-5, EAN: 9788097133665. MSMT 1661700002.

SCHÁNILEC P,HÁJEK I, HEKRLOVÁ A, AGUDELO CF: Facial nerve paresis in a German shepherd dog as a result of tick-borne encephalitis virus infection. A case report. In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, EAN: 9788097133665. MŠMT ČR (institutional research development), POSTER.

UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, DOUBEK J: Anion gap, strong ion difference and strong ion gap in healthy dogs. In: 16th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD), Berlín, Německo, 2013, POSTER.

ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, ŘEHÁKOVÁ K, FRGELECOVÁ L: Cytologický a biochemický nález v mozkomíšním moku psů se sekundární intrakraniální neoplazií. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 152, POSTER.

ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Případ suspektního meduloblastomu s exfoliací buněk do mozkomíšního moku kanárské dogy. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 153, POSTER.

HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, STEHLÍK L, VÁVRA M: Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo, 2014, s. 212, POSTER.

ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Influence of phenobarbital on serum biochemical profile in dogs with idiopathic epilepsy. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, 2014, s. 230, POSTER.

HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, WANG P, BHATTI SFM, MINASSIAN BA, PALUS V: Lafora Disease in a Beagle. In: 28th Annual Symposium of the ESVN-ECVN, Amsterdam, Nizozemsko, 2015, POSTER.

HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, MATUŠKOVÁ H: Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případu. In: Nová Veterinária, Nitra, Slovensko, 2015, POSTER.

SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, BORSKÁ P, DOLEŽALOVÁ J, MASAŘÍKOVÁ M, DUFEK J: Neuromyopathy in a Bernese mountain dog caused by combined infection with Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma phagocytophilum. A case report. In: IV. Labudove dni, Smolenice, Slovensko, 2015, POSTER.

ŠIMERDOVÁ V, FAZEKAŠOVÁ I,HÁJEK I: Juvenilní Addisonova choroba u Kavalír King Charles španěla. In: Kongres interní medicíny, Senec, Slovensko, 2016, POSTER.

Publikácie v odborných časopisoch

HÁJEK I: Nejznámější infekční a parazitární onemocnění psů s neurologickou manifestací. Spravodaj KCHMSS 2011, 1: 18-19.

HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Veterinární aspekty plemene Birma – prezentace klinického případu. Veterinární klinika 2011, 8: 92-95.

UHRÍKOVÁ I,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, SCHEER P, DOUBEK J: Obezita u psů a koček versus metabolický syndrom u člověka. Veterinářství 2011, 61: 646-650.

UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, SCHEER P,HÁJEK I, DOUBEK J: Praktické aspekty vyšetření acidobazického statusu. Veterinářství 2011, 61: 491-496.

HÁJEK I, BLAŽEK-FIALOVÁ I, DUFEK J, SCHÁNILEC P: Myositida maseterů labradorského retrívra – využití EMG. Veterinární klinika 2012, 9: 77-80.

UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, AGUDELO CF,HÁJEK I, DOUBEK J: Laktát v klinické patologii. Veterinářství 2012, 62: 527-530.

HÁJEK I, SCHÁNILEC P, DUFEK J, ŠAFROVÁ M: Polyneuropatie greyhoundů. Veterinářství 2013, 63: 650-655.

ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P: Hypertyreóza koček – popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014, 64: 492-497.

ŠIMERDOVÁ V, CEPLECHA V, HONAJZEROVÁ P,HÁJEK I, AGUDELO CF, TŠPONOVÁ Z: Pelger-Huëtova anomálie australského ovčáka – popis případu. Veterinářství 2014, 64: 739-743.

AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P, KUČEROVÁ R, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014, 11: 156-159.

HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, AGUDELO CF, VÁVRA M, STEHLÍK L: Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015, 65: 87-89.

ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Vliv fenobarbitalu na biochemický profil periferní krve psů – literární přehled. Veterinářství 2015, 65: 174-176.

AGUDELO CF, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Fallotova tetralogie u starého psa. Veterinářství 2015, 65: 737-742.

HÁJEK I, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: Laforova nemoc u bígla. Informačný spravodajca KVL SR 2015, 13 (4): 12

HÁJEK I, VATOLÍK V: Divertikl 4. mozkové komory u dobrmana. Informačný spravodajca KVL SR 2016, 14 (4): 10-11.

HÁJEK I, BUGYIOVÁ K, TERZIEVA T, ŠIMERDOVÁ V: Idiopatická renální hematurie u psa. VetŽurnál 2018, 16 (1): 26-28.

HÁJEK I, VATOLÍK V: Myositida žvýkacích svalů u psa. VetŽurnál 2018, 16 (2): 18-21.

GAMBOŠOVÁ M, HÁJEK I, STRAKOVÁ V: Psinka u štvormesačného šteňaťa. VetŽurnál 2018, 16 (3): 9-11.

HÁJEK I: Paradoxní vestibulární syndrom u psa – popis dvou případů. Veterinářství 2019, 69 (1): 15-19.

HÁJEK I: Infarkt mozečku u rotvajlera. VetŽurnál 2019, 17 (2): 6-8.

HÁJEK I: Genetická neuropatie u štěněte greyhounda. VetŽurnál 2019, 17 (3): 6-9.

VATOLÍK V, HÁJEK I: Použitie platničky a autograftu fascia lata pri chirurgickom manažmente chronickej ruptúry Achillovej šlachy u psa. VetŽurnál 2019, 17 (4): 6-11.

HÁJEK I, VATOLÍK V: Anomálie cerebellopontinní oblasti psů – popis dvou případů. Veterinářství 2020, 70 (2): 82-86.

HÁJEK I, VATOLÍK V, GAMBOŠOVÁ M: Spinální fibrosarkom u pětiletého kocoura. VetŽurnál 2020, 18 (1): 6-8.

HÁJEK I: Epilepsie psů a koček. Pes a Mačka 2020, 20 (3): 38-39.

HÁJEK I, STRAKOVÁ V: Steroid responzivní meningitis-arteritis. VetŽurnál 2020, 18 (2): 20-23.

HÁJEK I: Syringomyelie u kavalír King Charles španěla. VetŽurnál 2020, 18 (4): 24-27.

HÁJEK I: Quadrigeminální cysta u čivavy. VetŽurnál 2021, 19 (3): 6-9.

FÍZEĽOVÁ M, HÁJEK I: Syringomyélia. Pes a Mačka 2022, 22 (2): 36-37. 

VATOLÍK V, HÁJEK I: Atlantoaxiální instabilita u psů – popis dvou     případů. VetŽurnál 2022, 20 (4): 20-24.

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

2022

University of Luxembourg - specializační zkouškyESAVS pro CSAVP (neurology)

Webinář ESAOTE Vet-MRI education: Whyrepeating MRI? (Dr. Falzone, DECVN)

Webinář ESAOTE Vet-MRI education: Disk ortumor – can we diff. it? (Dr. Konar, DECVDI)

 

2021

Small Animal Computed Tomography - ESAVS (EuropeanSchool for Advanced Veterinary Studies), Lucemburk, Lucembursko(prof. Barthez, DECVDI)

Neurology III - ESAVS (European Schoolfor Advanced Veterinary Studies), online kurz univerzity Bern, Švýcarsko(prof. Stein, DECVN, prof. Volk, DECVN, prof. Schweizer, DECVDI)

 

2020

Webináře ESAOTE Vet-MRI education (Dr. Falzone, DECVN)

2019

15th European Veterinary MR User Meeting, VetMedUni, Vídeň, Rakousko

Neurology II - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Švýcarsko

2018

Neurology I - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Švýcarsko

2017

Neuropathology and MRI interpretation - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Switzerland

Záchvaty - diferenciální diagnostika a managment, certifikovaný online kurz, garant: MVDr.Petr Šrenk DVM, DipECVN

2016

Fidex User Conference, Hotel Diplomat, Praha

2014

Senecké dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko

Odborné přednášky prof. Gigera - Transfuzní medicína a IMHA, VFU Brno

SASAP, Belgrade Veterinary Neurology Conference, Bělehrad, Srbsko

Předkongresový den Nová Veterinaria, SSFM, Kočka jako neurologický pacient, Nitra, Slovensko

Kongres Nová Veterinaria, Neurologie malých zvířat, Nitra, Slovensko

20th FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo

2013

Webinář KVL Rentgenologie dutiny břišní

Webinář KVL Rentgenologie dutiny hrudní, pleura + mediastinum

Odborná přednáška Cytopath. of respiratory system, synovial and cerebrospinal fluids, VFU Brno

Webinář KVL Spinální traumata psů a koček

Webinář KVL Neurologické kazuistiky

Odborný seminář Nový přístup k interpretaci krevního obrazu, IKEM, Praha

31st World Veterinary Congress, Kongresové centrum, Praha

Neurologické dny – epilepsie, Boehringer Ingelheim, Noem Arch, Brno

2012

Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Hradec Králové

ročník Konference mladých vědeckých pracovníků, VFU Brno

14th ESVCP Congress, Lublaň (evropská společnost klinické patologie)

22nd ECVIM-CA Congress, Maastricht (evropská společnost interní medicíny)

výroční konf. ČAVLMZ Hradec Králové: Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga

Odborný seminář Vets4vets, Neurologický pacient, Praha

Odborný seminář WSAVA/ČAVLMZ, Dif.dg. parox. stavů a křečí + Kulhání v neurol., VFU Brno

2011

Vetfair, Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové

XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Endokrinologie, Hradec Králové

Seminář, Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění, VFU Brno

2010

Odborný seminář, Chirurgické zákroky a dg. patol. procesů v orofaciální krajině, VFU Brno

Vetfair, Neurologie pro praktického veterinárního lékaře III, Hradec Králové

Sympozium, 2nd Feline Medicine Symposium, VFU Brno

Odborný seminář, ČAVLMZ Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček, VFU Brno

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť