MVDr. Kristína Huňáková, PhD.

MVDr. Kristína Huňáková, PhD.

MVDr. Kristína Huňáková, PhD.

Ortopédia
Chirurgia
CT - počítačová tomografia
Ikona email bílá
hunakova@sibra.sk
  • Člen KVL SR
  • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - ortopédia
  • od 2020 Sibra centrum veterinárnej medicíny

Vzdelanie:

2016 – absolvent UVLF Košice , MVDr.

2020 – absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia UVLF Košice, PhD.

Dizertačna práca: Huňáková, K., Experimentálne a klinické štúdium regeneratívnej medicíny v ortopédii psov

2016 – 2020 doktorand, UVLF v Košiciach, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie

2018 – 2020 spolupráca so Združenou tkanivovou bankou v Košiciach UPJŠ Lekárska fakulta

Odborné a vedecké publikácie:

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - ŠPAKOVÁ, Tímea - MATEJOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KURICOVÁ, Mária - ROSOCHA, Ján - LEDECKÝ, Valent. Study of bilateral elbow joint osteoarthritis treatment using conditioned medium from allogeneic adipose tissue-derived MSCs in Labrador retrievers. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2020, vol. 132, no., p. 513-520. (2019: 1.892 - IF, 1.816 - IF 5y, 70 - H-index, 0.637 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q).

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - ROSOCHA, Ján - LEDECKÝ, Valent. Role of mesenchymal stem cells-derived exosomes in osteoarthritis treatment. In Folia veterinaria. - 2018. ISSN 0015-5748, 2018, roč. 62, č. 4, s. 19-23.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent. Manažment bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 95-98.

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Infekčné choroby, ktorých sa treba obávať. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 90-94.

FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KURILLOVÁ, Marieta - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Stanovenie parametrov štítnej žľazy pri psoch. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 87-89.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Insall-salvati index vs. Modifikovaný insall-salvati index u plemena Yorkšírsky teriér. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, cD-ROM, S. 75-78.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián. Stanovenie indexu pulzativity a rezistencie v arteria carotis communis pri psoch. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 268-272.

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - STEFANIZZI, Enrico - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Etiológia hepatokarcinómu pri psoch. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 226-232.

HORŇÁKOVÁ, Ľubica - FIGUROVÁ, Mária - TITKOVÁ, Radka - HUŇÁKOVÁ, Kristína - PIRČOVÁ, Štefánia - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Vybrané nádorové markery u psov. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 198-203.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Súčasné trendy v terapii bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 178-186.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Proximodistal alignment of the canine patella in small breeds of dogs. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. konferencia. Animal physiology, nutrition and welfare 2019 : proceedings of reviwed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2019. ISBN 978-80-7394-771-2, s. 148-154.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KOŽÁR, Martin. Imaging diagnosis - gigant intermuscular lipoma in a dog - Case report. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 92-94.

HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Myopatia m. gracilis a semitendinosus u psa plemena Nemecký ovčiak. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 95-97.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Anomálie chvostových stavcov u psov – röntgenologická diagnostika. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 98-101.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná nodulárna panikulitída u whwt – klinický prípad. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 102-105.

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KOŽÁR, Martin - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nádorové ochorenia pri psoch vírusovej etiológie. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 119-121.

FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KARASOVÁ, Martina. Parazitárne choroby očami ultrasonografie – USG štúdia – babezióza. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 144-146.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Použitie sofistikovanej kinematiky pri hodnotení terapeutickej efektívnosti v ortopédii psov v klinickej a experimentálnej oblasti. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 17-19.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Využitie kinematickej analýzy u psov s dyspláziou lakťového kĺbu. In Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Vedecké práce doktorandov 2019 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2019. ISBN 978-80-972752-7-3, s. 32-34.

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

HUŇÁKOVÁ, Kristína. Anomálie chvostových stavcov u psov – röntgenologická diagnostika. In PROKEŠ, Marián. Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 6. apríl 2016, Košice : Zborník abstraktov 59. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-483-7, s. 19-20.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - KURILLOVÁ, Marieta - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Porovnanie hodnôt uhla kolenného kĺbu u psa zistených metódou klinickej goniometrie a meraním na základe röntgenogramov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 34.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Využitie proximálnej polovice tíbie pri meraní uhla tibiálneho plató u psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 35.

LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Zhodnotenie klinických výsledkov terapie ruptury ligamentum cruciatum craniale v kolennom kĺbe psa metódou TTA Rapid. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 41.

LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - KURILLOVÁ, Marieta - LIPTÁK, Tomáš. Terapia fraktúry mediálneho epikondylu femuru psa – klinický prípad. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 42.

KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - LIPTÁK, Tomáš. Efektívnosť chirurgickej intervencie pri ochoreniach chrbtice u psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 43.

HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Analýza výskytu luxácie pately a ruptúry predného skríženého väzu pri malých plemenách psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 44.

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KURICOVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - LEDECKÝ, Valent. Anomálie chvostových stavcov u psov - zalomený chvost. In Pes a mačka. ISSN 1335-7778, 2016, roč. 16, č. 9, s. 45-47.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Artritídy u psov a mačiek - etiológia, symptómy a diagnostika. In Infovet. - 2017. ISSN 1335-1907, 2017, roč. 24, č. 5, s. 203-211.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Nechirurgická terapia osteoartritídy u psov a mačiek. In Infovet. - 2018. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 1, s. 28-32.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná modulárna panikulitída u psov - klinický prípad. In Infovet. - 2018. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 4, s. 168-171.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Calcinosis circumscripta na jazyku u psa plemena Rotvajler - klinický prípad. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 6, s. 259-261.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Röntgenologické hodnotenie degeneratívnych zmien v kolennom kĺbe u psov. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 6, s. 262-268.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Parciálna ruptúra úponu musculus biceps brachii suky borderskej kólie - klinický prípad. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 1, s. 19-21.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Komplexný prístup ku klinickej a röntgenologickej diagnostike ruptúry predného skríženého väzu psov. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 132-135.

HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Terapia ruptúry predného skríženého väzu u psov pomocou TTA Rapid. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 136-140.

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LIPTÁK, Tomáš - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Chirurgická terapia otitis media et interna mačky - klinický prípad. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 14-16.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Poškodenie meniskov spojené s ruptúrou predného skríženého väzu psov. In Infovet. - 2020. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 4-8.

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Príčiny pooperačného krívania psov s ruptúrou predného skríženého väzu. In Infovet. - 2020. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 9-13.

Dizertačné a habilitačné práce

HUŇÁKOVÁ, Kristína. Anomálie chvostových stavcov u psov - röntgenologická diagnostika : diplomová práca. Škol. Valent Ledecký. Košice : UVLF, 2016. 60 l.

HUŇÁKOVÁ, Kristína. Experimentálne a klinické využitie regeneratívnej medicíny v ortopédii psov : doktorandská dizertačná práca. Škol. Valent Ledecký. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 83 l.

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

2014

Moderné trendy v liečbe zlomenín a hojenia zlomenín, Smolenice

2015

Infekčné ochorenia psov, Košice

Chirurgia mäkkých tkanív, Bratislava

Nová Veterinária, Nitra

2016

Oftalmologický kongres, Košice

2018

Infekčné a parazitárne ochorenia zvierat, Košice

Sympózium - Ortopédia v pediatrii psov, Košice

2019

Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť