Dysplázia bedrového kĺbu

Jedná sa o najčastejší progresívny ortopedický stav vyvolávajúci zápal bedier a následnú osteoartritídu u psa. Má vplyv na kvalitu života a výkonnosť zvieraťa, ktorá sa znižuje so zvyšujúcou sa chronickou bolesťou a vyššou kompenzáciou hrudnými končatinami.

Definitívna diagnóza sa stanovuje röntgenologicky, kde okrem inkongruencie nachádzame aj známky osteoartritídy. U mladších zvierat je možné zachytiť zvýšenú laxitu kĺbu v období rastu a včas stanoviť diagnózu. Včasná diagnóza a správna liečba môžu zvrátiť progresiu ochorenia. Podľa zisteného stavu a veku zvieraťa môžeme zvoliť operačný postup, ktorý vylepší zdravotný stav a kvalitu života postihnutého jedinca.

Juvenilná symfizodéza je technika, ktorou sa pôsobí na cirkumferentný rast panvového kanálu vyvolávajúci arest pubickej symfýzy, čo vedie k väčšiemu sklonu acetabulárneho okraja a k väčšiemu krytiu hlavy femorálnej kosti. Zákrok je efektívny v prípade miernej až strednej inkongruencie vo veku do 4,5 mesiaca bez rozvinutých znakov degeneratívneho procesu.

Dvojnásobná alebo trojnásobná osteotómia panvy (TPO/DPO) je indikovaná u psov vo veku 5 až 8 mesiacov so strednou inkongruenciou a žiadnymi alebo veľmi miernymi znakmi osteoartritídy. Cieľom je acetabulárna rotácia a redirekcia femorálnej hlavy viac do acetábula. Je potreba sa vyhnúť nadmernej laxite vyžadujúcej excesívnu korekciu, ktorá môže obmedziť abdukciu nohy.
na obrázku DPO

Paulik, DPO0006.jpg

Dartroplastika je pomocná metóda používaná u dospelých psov s vyvinutou laxitou kĺbu bez ťažkých degeneratívnych zmien. Táto technika poskytuje kostnú podporu osteointegráciou graftu vyňatého z panvy na hornej strane kĺbneho púzdra, ktorý preberá záťaž femorálnej hlavy behom zaťaženia končatiny. Nedochádza však k blokovaniu progresie osteoartritídy, čo môže neskôr vyžadovať totálnu endoprotézu.

Artroplastika bedra/endoprotéza predstavuje náhradu acetábula aj hlavy stehennej kosti pomocou implantátov. V súčasnosti existujú cementové, necementové a hybridné komerčné systémy. Cieľom totálnej artroplastiky nie je len zlepšenie, ale návrat normálnej funkcie.

Viac o konzervatívnej terapii sa dočítate v ďalšom článku: Nenechajte psa s dyspláziou trpieť


Autor textu: Želimir Dokič, DVM, Sibra centrum, www.sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť