Terapia pomocou „platelest rich plasma“ - PRP

Krívanie je jedným z problémov, s ktorým sa chovatelia zvierat stretávajú pomerne často. Na jeho riešenie je potrebná kvalitná diagnostika a podľa nej zvolená vhodná terapia.

Jednou z aktuálnych metód, ktorá pomáha v terapii pohybových a iných problémov je aplikácia plazmy bohatej na doštičky, po anglicky platelets rich plasma, v skratke PRP. Ide o metódu relatívne jednoduchú a dostupnú, ktorá môže zlepšiť kvalitu života našim miláčikom.


Táto metóda vychádza z faktu, že v krvných doštičkách, ktoré všetci poznáme ako súčasť krvi, sa prirodzene nachádza aj veľké množstvo rastových faktorov. Aplikáciou týchto rastových faktorov môžeme urýchliť proces hojenia a tým pádom spomaliť alebo zvrátiť chorobný proces, ktorý nášmu miláčikovi spôsobuje bolesť.


Celému procesu predchádza dôkladné ortopedické vyšetrenie, celkové vyšetrenie a odber s vyšetrením krvi. Tak vieme či sa jedná o problém, ktorý je možné riešiť aplikáciou PRP a tiež či je zvieratko v dobrom stave a môžeme využiť rastové faktory z jeho vlastnej krvi.
Následne sa od pacienta odoberie potrebné množstvo krvi do špeciálnej skúmavky a táto sa odstredí v centrifúge. Týmto procesom získame plazmu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne väčšie množstvo rastových faktorov ako sa v nej nachádza bežne. Takto aktivovaná plazma je potom vhodná na aplikáciu.
Aplikácia PRP je metóda, ktorú môžeme využiť pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu, pri niektorých oftalmologickkých ochoreniach, hojení rán a iných problémoch.  Využíva sa pri liečbe čiastočných prasknutí šliach, väzov, svalov, ako súčasť liečby artrotických zmien, pri léziách chrupaviek, degeneratívnych zmien kĺbov.
V praxi najčastejšie využívame PRP na aplikáciu do kĺbu práve pre jej schopnosť urýchliť proces hojenia chrupavky alebo spomalenia degeneratívnych zmien, ktoré už na chrupavke prebiehajú. Často po artroskopickom zákroku na kĺboch na urýchlenie hojenia ošetrenej chrupavky.
Miesto aplikácie sa oholí a dôkladne vyčistí. Celá aplikácia musí prebiehať prísne asepticky ako prevencia rizika zanesenia infekcie do miesta aplikácie.


Následne sa sterilnou ihlou vytvorí prístup do miesta požadovanej aplikácie a zavedie sa nami pripravená PRP. V prípade, že sme aplikovali rastové faktory do kĺbu, tak ním niekoľkokrát „zacvičíme“, aby sa aplikovaná plazma dostala do celého vnútorného priestoru kĺbu, miesto sa prekryje, aby sa oblasť  vpichu bezpečne uzavrela, pacient sa odovzdá do postoperačnej starostlivosti a celý proces je prakticky ukončený.
Pacient pokračuje v nasadenom režime podľa inštrukcií veterinárneho lekára, je pravidelne kontrolovaný a sleduje sa vývoj stavu.
V závislosti od riešeného problému je možné aplikáciu PRP opakovať. Domáca starostlivosť je minimálna a pacient je po zobudení zo sedácie pripravený ísť domov.

Výhody terapie pomocou PRP sú: jednorázové použitie setu, sterilný prístup, priateľský materiál pre organizmus, vysoká koncentrácia rastových faktorov, nízka koncentrácia bielych krviniek, zníženie bolestivosti, urýchlenie hojenia, rýchlejší návrat do aktivity, bez známych vedľajších účinkov. Je jednoznačne preukázaný rýchlejší ústup krívania v prípade PRP aplikácie u pacientov po artroskopii lakťov.  Aplikácia PRP má lepší efekt ako aplikácia Hyaluronanu do kolenného kĺbu u pacientov so skorým nástupom osteoartrotických zmien kolena. Celkovo ide o metódu minimálne invazívnu, domáci miláčikovia pri nej nie sú zbytočne stresovaní, keďže ide o zákrok v sedácii, v porovnaní s ortopedickou chirurgiou sú finančné nároky nižšie. Jedná sa o relatívne novú metódu, veľa poznatkov čerpá z humánnej medicíny a v našej praxi sa stala aplikácia PRP bežným pomocníkom pri terapií pohybových a iných problémov štvornohých členov našich rodín.

Autor textu: MVDr.Vladimír Vatolík,   MVDr.Anna Galovičová

Odd. ortopédie a chirurgie Sibra – centrum veterinárnej medicíny

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava

www.sibra.sk

klinika@sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť