Srdcový šelest – čo to znamená?

Srdcový šelest je abnormálny zvuk, ktorý môže veterinárny lekár počuť pri auskultačnom vyšetrení pacienta fonendoskopom. Normálne sú počuteľné dva zreteľné zvuky, ktoré sa často opisujú ako „bú“ a „tup“. Pri vyšetrení srdca s fonendoskopom počujete asi toto: Bú-tup...bú-tup...bú-tup.

Šelest je zvuk navyše, ktorý môže niekedy až prekryť normálny zvuk srdca. Najčastejšie sa vyskytuje medzi „bú“ a „tup“ a dá sa popísať ako „šššš“ alebo „pfu“.
Odhalenie srdcového šelestu počas rutinného klinického vyšetrenia  veterinárnym lekárom býva prvým príznakom srdcového ochorenia. Srdcový šelest je len príznak a naznačuje, že so srdcom je problém, nie je to konečná diagnóza. Je to dôvod na komplexnejšie vyšetrenie, aby sa odhalila príčina a určila diagnóza. Poznanie diagnózy a závažnosti ochorenia umožňuje vysloviť vášmu veterinárnemu kardiológovi prognózu, čiže ako srdcový problém ovplyvní vášho miláčika v budúcnosti.

Prítomnosť šelestu nie je dôvodom k panike. Mnoho psov a mačiek žije so šelestom mnoho rokov a nepotrebujú žiadnu liečbu. Ale jediný spôsob ako si byť istý, je spolupracovať s vašim veterinárnym lekárom alebo kardiológom na zistení príčiny a závažnosti srdcového šelestu.

Čo spôsobuje srdcový šelest?

Krátka odpoveď na túto otázku je turbulentný tok krvi. Ako v pokojnej rieke, krv normálne prúdi cez srdce formou laminárneho prúdenia - čo znamená hladko a bez rušenia. A ako v rieke, zúženie alebo iné príčiny rýchlejšieho toku spôsobia narušenie laminárneho prúdenia. Turbulentné prúdy spôsobia v rieke zvuk omnoho hlasnejší ako pokojné časti rieky. Pri srdci počujeme tieto turbulencie ako šelest.

Je veľa príčin, ktoré môžu spôsobiť turbulentné prúdenie. Aby sme tomu porozumeli, potrebujeme krátku lekciu z anatómie srdca:

Srdce má 4 oddiely – dve predsiene a dve komory (jedna predsieň a komora vpravo a rovnako i vľavo). Krv vstupuje do srdca v pravej predsieni. Potom prechádza cez trikuspidálnu chlopňu do pravej komory, ktorá potom svojou kontrakciou vypudí krv cez pulmonálnu chlopňu do pľúc, aby sa tam okysličila. Okysličená krv je následne privádzaná do ľavej predsiene. Odtiaľ putuje do ľavej komory cez mitrálnu chlopňu. Z ľavej komory je vypudená cez aortálnu chlopňu do celého tela.

Účelom chlopní je zabrániť spätnému toku krvi. Ak sa vyskytne nedostatočná funkcia niektorej z chlopní, naruší sa v danom mieste tok krvi, čo spôsobí nám už známe turbulentné prúdenie. Tento stav následne počujeme ako srdcový šelest. Najčastejší šelest u psov je spôsobený nedostatočnosťou mitrálnej chlopne.
Inou príčinou môže byť „diera“ v srdci medzi dvomi komorami alebo predsieňami, ktoré normálne nebývajú prepojené.
Ďalšou možnosťou je zúženie (stenóza) vo vnútri srdca, cez ktorú sa musí krv pretlačiť ako cez násadec hadice.
Šelest môže byť počuteľný aj pri príliš riedkej krvi (anémia), alebo aj pri silnom rozrušení pacienta, kedy srdce bije omnoho viac a silnejšie ako je normálne.

42.jpg
echokardiografia

 

Čo je to benígny alebo „nevinný“ srdcový šelest?

Niektoré srdcové šelesty sa nazývajú ako benígne (či nevinné alebo fyziologické). Je to vtedy, keď sa nenájde ochorenie srdca, ktoré by vysvetlilo šelest. Tieto šelesty sú často počuteľné u šteniat a  u mačiek akéhokoľvek veku. Nie sú bežné u dospelých psov. Benígne šelesty sú väčšinou jemné a môžu byť intermitentné. Benígne šelesty u šteniat väčšinou vymiznú medzi 12 až 15 týždňom veku. Šelesty spojené s anémiou alebo vzrušením sa tiež zaraďujú k benígnym šelestom.

Ako je to s vrodeným a získaným srdcovým šelestom?

Vrodený alebo kongenitálny šelest je taký, ktorý je prítomný od narodenia alebo takmer od narodenia. Vrodené šelesty sú spojené so srdcovými defektami, s ktorými sa už zviera narodilo. Avšak niektoré vrodené šelesty môžu u šteniat a mačiat chýbať a zistia sa až neskôr.

Získaný šelest je šelest, ktorý zviera získa počas života. Môže byť benígny, ale častejšie (hlavne pri psoch) je spojený s ochorením srdca.

Môj psík má šelest „2. stupňa“. Čo to znamená?

Stupne sú použité veterinárnym lekárom na opísanie hlasitosti šelestu. Rozlišujeme šesť stupňov šelestu. Čím nižší stupeň, tým nižší/slabší šelest. Často sa opisujú jednoduchšie -  ako „slabý“, „stredný“ a „silný“ šelest. Sú aj iné výrazy, ktorými veterinárny lekár môže opísať šelest. Napomáhajú komunikácii medzi veterinárnymi lekármi ohľadom typu šelestu, pretože tie sa často spájajú už s konkrétnym ochorením srdca.
Hlasitosť šelestu je len niekedy v priamej úmere so závažnosťou ochorenia, ktoré ho spôsobuje.
Majte na pamäti, že stupňovanie je subjektívne, pretože je založené na tom ako sa daný šelest javí poslucháčovi/vyšetrujúcemu. Takisto sa šelest ťažko posudzuje, ak je psík príliš vzrušený, pretože vtedy môžu dýchacie šelesty imitovať srdcové. Obyčajne len skutočne trénovaný kardiológ vie odhaliť šelest prvého stupňa. Piaty a šiesty stupeň môže byť taký silný, že je ho cítiť cez stenu hrudníka (ako keby bola voda striekaná na kúsok látky).

89.jpg
EKG – súčasť kardiologického vyšetrenia i vyšetrení pred každou anestéziou


Čo by som mal robiť, keď má môj miláčik srdcový šelest?

Psy

V mnohých prípadoch bude veterinárny lekár schopný určiť príčinu už pri auskultačnom vyšetrení (posluch). Niekedy nebude považovať za potrebné žiadne ďalšie vyšetrenia. Aby sme si boli istí, je najlepšie potvrdiť príčinu šelestu ako aj závažnosť stavu spôsobujúceho šelest. Podrobné kardiologické vyšetrenie vám dá najlepšiu predstavu o tom, čo očakávať v budúcnosti – prognózu vášho miláčika. Ak je váš miláčik využívaný v chove, šelest môže poukazovať na dedičné ochorenie prenosné na potomkov.

Mačky

Príčina šelestu u mačiek obyčajne nemôže byť odhalená len auskultačným vyšetrením/posluchom. Mnohé benígne šelesty môžu znieť rovnako ako šelesty pri vážnych ochoreniach srdca.

Tak ako pri mačkách aj pri psoch sa môže váš veterinárny lekár rozhodnúť spraviť rentgenový snímok hrudníka, echokardiografiu srdca, EKG, 24 hodinový Holter monitoring,  alebo sa rozhodne poslať vás na tieto vyšetrenia ku odbornému lekárovi - kardiológovi.

41.jpg
kardiologické vyšetrenie - echokardiografia

 
Ako sa lieči srdcový šelest?

Šelest sa sám o sebe nelieči. Príčina šelestu sa môže alebo nemusí liečiť – čo závisí na druhu, závažnosti ochorenia a na iných okolnostiach (vek, kvalita života, cena liečby, atď.). Váš veterinárny lekár alebo odborný veterinárny lekár – kardiológ s Vami najlepšie zhodnotí jednotlivé okolnosti a možnosti terapie.

Autor textu: MVDr.Jozef Fico, Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť