Zmeny správania u psa - seniora

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že staršie psy sú viac sedavé, menej energické, menej zvedavé a menej aktívne ako kedysi. Postupne a pomaly sa s pribúdajúcim vekom mení aj ich nárok na aktivitu a denný režim. Sú menej schopné tolerovať teplo a chlad, veľa spia a môžu byť zábudlivé, ak ich vyrušíme môžu byť podráždené a nepríjemné. Väčšina týchto zmien v správaní, je výsledkom fyziologických procesov spojených so starnutím, ako je strata čuchu a sluchu, stuhnutosť kĺbov v dôsledku artrotických zmien, svalová slabosť. V dôsledku toho je pes menej aktívny a klesá aj jeho schopnosť participovať na rodinnom živote.

Starnutie má dopad na vnútorné orgány. Nevynechá ani mozog, ktorého  degenerácia býva často zo začiatku nepatrná a má tendenciu progredovať pomaly. Starnúce psy často trpia poklesom kognitívnych funkcií mozgu (pamäť, učenie, vnímanie, vedomie). Táto dysfunkcia sa môže prejaviť dezorientáciou, zabúdaním naučených povelov, stratou záujmu o kontakt s ľuďmi, strachom/ úzkosťou s neznámych ale aj známych vecí a situácií. Pes začína mať čoraz väčší problém rozpoznávať ľudí, miesta alebo iné zvieratá.

Syndróm kognitívnej dysfunkcie (Cognitive syndrom disease- CSD)

Súbor týchto príznakov sa nazýva Syndróm kognitívnej dysfunkcie alebo aj Syndróm starých psov a dá sa prirovnať k Alzheimerovej chorobe u ľudí. Jedná sa o neurodegeneratívne ochorenie, ktorého výsledkom sú zmeny v rozpoznávaní, pamäti, učení. Päťdesiat percent psov nad 10 rokov má jeden alebo viac prejavov tohto ochorenia. CSD je progredujúce ochorenie, ktoré má za následok stupňovanie senilného správania psa.

Jedným z hlavných príznakov CSD je dezorientácia. Pes začne mať problém s orientáciou na známych miestach- v domácnosti, na záhrade, nerozpoznáva členov rodiny, nereaguje na gestá, povely, vlastné meno. Mení sa aj spánkový režim- predlžuje sa doba spánku počas dňa, no pes spí v noci menej. Klesá aktivita, ktorú pes volí účelovo a stúpa bezcieľne potulovanie sa po priestore.

Hygienické návyky môžu začať byť taktiež problematické. Pes môže začať vykonávať potrebu vo vnútri, niekedy aj za prítomnosti majiteľa a čoraz menej dávať najavo, kedy má záujem o venčenie.

Často klesá taktiež záujem o členov rodiny- vyžadujú si menej pozornosti, odídu počas hladkania, sú menej nadšené pri vítaní alebo už nevítajú vôbec. Niektoré psy naopak vyžadujú naopak nepretržitú pozornosť.

Tieto zmeny správania ale nemusia vždy znamenať, že sa jedná o kognitívnu dysfunkciu. Môžu byť taktiež spôsobené zdravotnými problémami, čo je nutné odlíšiť.

Orgánové zlyhanie, infekcia, onkologické ochorenie alebo vedľajšie účinky liekov môžu tiež zapríčiniť zmeny v správaní, resp. môžu komplikovať stav psa-seniora.

Neexistuje špecifický test na CSD a pri diagnostike hrajú dôležitú úlohu anamestické údaje- príznaky (o aké príznaky sa jedná, kedy začali, ako dlho trvajú, ich intenzita, atď.)

Geriatrická preventívna prehliadka u veterinárneho lekára

Starostlivosť o staršie psy by mala byť zameraná na prevenciu predčasného starnutia, minimalizáciu fyzického a emočného stresu, a uspokojenie špeciálnych potrieb seniora.

Vo všeobecnosti platí, že čím je zviera staršie, tým je imunitný systém menej efektívny, zvyšuje sa riziko rastu tumorov, funkčnosť vnútorných orgánov klesá. Pes- senior, by mal preto absolvovať minimálne raz ročne preventívnu návštevu veterinárneho lekára, a to aj v prípade, že sa nám zdá  zdravý. Táto preventívna prehliadka by mala pozostávať z kompletného klinického vyšetrenia, odberov krvi, USG vyšetrenia brušnej dutiny a RTG vyšetrenia hrudníka. Tie sú dôležité kvôli prípadnému výskytu tumorov, ktoré ešte nemusia psíkovi spôsobovať viditeľné ťažkosti a klinickým vyšetrením a laboratórnym vyšetrením krvi ich nevieme odhaliť. Kombináciou týchto vyšetrení môžeme mnoho ochorení zachytiť vo včasnom štádiu a tým pádom začať liečbu skôr, respektíve aspoň spomaliť progres ochorenia alebo zmierniť bolesť.

Kedy zvýšiť pozornosť:

Ak spozorujete niektoré z nasledujúcich príznakov, urýchlene navštívte veterinárneho lekára:

  • strata chuti do jedla alebo strata hmotnosti
  • kašeľ
  • zvýšené pitie/ močenie
  • zmeny v trávení- hnačky/ zápchy
  • zmeny telesnej teploty, srdcovej frekvencie alebo dýchania
  • rast novotvarov kdekoľvek na tele
  • intolerancia záťaže

Na záver

Ak máte staršieho psíka, je veľmi pravdepodobné že s príznakmi CSD sa skôr či neskôr stretnete.

Nie je hneď dôvod na paniku, často stačí len postupná zmena návykov a zohľadnenie špecifických potrieb Vášho psíka-seniora, ako napr. nájdenie teplého, pohodlného miesta, ktoré bude zároveň blízko centra diania v domácnosti. Zaradenie aktivít, pri ktorých bude pes čo najviac vo vašej spoločnosti, čo mu dá pocit, že je docenený a stále potrebný atď.

Treba zároveň pozorne sledovať aj odchýlky v správaní Vášho psíka a v prípade akéhokoľvek podozrenia radšej navštíviť veterinárneho lekára. Niekedy je totiž skutočne náročné rozlíšiť, či sa jedná o prejavy „senility“ alebo ide o závažné ochorenie. Psy-seniori sú totiž náchylnejšie (tak ako starší ľudia) k ochoreniam. No v kombinácii s preventívnymi návštevami veterinárneho lekára môžete riziko zdravotných problémov Vášho psíka-seniora znížiť na minimum.

Autor textu: Ing.Marika Korčušková, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť