Epilepsia je vážne chronické ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje opakovaným výskytomepileptických záchvatov. Existuje niekoľko rôznych typov epilepsií, ktoré sa líšia príčinou,prejavmi, priebehom, a tým pádom sa aj odlišne liečia. Spoločný majú spontánny vznikepileptických záchvatov.

Základnou bunkou nervovej sústavy je neurón, ktorý vyžaruje elektrický náboj. Neuróny súzložito kontrolované ďalšími neurónmi – ich nadmerná aktivita vyvolá záchvat, ktorý sa dáobrazne nazvať “búrkou v mozgu”.

Záchvat je jednorázová záležitosť, ktorá sa nemusí opakovať, o epilepsii hovoríme, keďsa záchvaty opakujú. Pokiaľ záchvat trvá dlhšie ako 30 minút, nastávajú nezvratné zmeny vmozgu.

Epileptické záchvaty majú rôzne príčiny a rozličný priebeh. Pre jednoduchšiu diagnostikusa odporúča, aby si chovateľ priebeh záchvatu nasnímal.

  1. Fokálne záchvaty sú klinicky nedetekovateľné, na EEG (elektroencefalograme ) sú pozorovateľné malé miesta v mozgu,vykazujúce abnormálnu aktivitu. Parciálne záchvaty prebiehajú bez poruchy vedomia a môžusa prejaviť napr. blikaním viečok, myoklinickým záchvatom – vystretím končatín, pes saspráva „divne“, opakuje niektoré pohyby, napr. vyzerá, akoby chytal muchy.

  1. Generalizované‍(kompletné) záchvaty, sa väčšinou prejavujú pádom psa na jednu stranu, poruchou vedomia,vystretím končatín, plávajúcimi pohybmi, trasom, slinením. Záchvatu obyčajne predchádzaobdobie, kt sa nazýva prodromálna fáza, ktoré sa môže prejaviť pár hodín až dní predzáchvatom. Zviera je bojazlivejšie, vyhľadáva majiteľa. Záchvatu bezprostredne predchádzaaura, kedy sa zviera javí ako vystresované, môže strácať rovnováhu, mať kontrakcie svalov,alebo nadmerne sliniť.

Spoločnou príčinou záchvatov býva abnormálna aktivita veľkého mozgu. Idiopatická epilepsia je epilepsia bez zjavnej príčiny. Predpokladá sa, že je dedične podmienená. U niektorých plemien už bola popísaná genetická predispozícia a spôsob dedenia.

27713096.JPG

  1. Symptomatické záchvaty majú príčinu spôsobenú iným ochorením, alebo abnormalitou. Môže ich spôsobovať napríklad nádor na mozgu alebo porucha v metabolizme cukrov.

Kluster je stav, keď zviera trpí v priebehu 24 hodín viac než jedným záchvatom.

Statusepilepticus je stav, kedy má zviera konštantné záchvaty alebo aktivity, striedané krátkymobdobím bez záchvatov, kedy však nedochádza k úplnemu zotaveniu zo záchvatov.

Pri diagnostike epilepsie je potrebné vykonať laboratórne a biochemické testy, aby sa zistilimožné príčiny ochorenia. Záchvaty môžu byť spojené s anémiou, hypo a hyperglykémiou,ochorením pečene a obličiek, nerovnováhou elektrolytov a minerálov v organizme,stukovatením pečene, infekciami, systémovým ochorením. Špecializovanými vyšetreniami súodber mozgovomiešneho moku, MRI a EEG.

LIEČBA A ŽIVOT PSA S EPILEPSIOU

Epilepsia sa nedá vyliečiť, dá sa iba kontrolovať. Cieľom liečby je znížiť množstvozáchvatov. Liečba sa nasadzuje podľa množstva a typu záchvatov. Pokiaľ má zvierazáchvat prvýkrát, veterinar zvyčajne odporučí pozorovanie. Lieky sa nasadzujú po dvoch-troch záchvatoch alebo pri klustroch a status epilepticus. Úspešná liečba je tá, ktorázníži frekvenciu záchvatov o 50%. Liekmi prvej voľby sú phenobarbitone alebo bromid,na ktoré úspešne zareaguje až 75% psov. Väčšina humánnych liekov na epilepsiunielenže u zvierat nefunguje, ale niektoré sú vyslovene škodlivé. Pri epilepsii je dôležitáspolupráca veterinárneho lekára a majiteľa, nakoľko pes musí byť doživotne kontrolovaný.Skorá diagnostika ochorenia a správna starostlivosť dokáže významne skvalitniť a predĺžiťživot psa s týmto ochorením.

Autor textu: Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk, spracovala Katarína Štulajterová

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť