Epilepsia psov

Epilepsia je vážne chronické ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje opakovaným výskytom
epileptických záchvatov. Existuje niekoľko rôznych typov epilepsií, ktoré sa líšia príčinou,
prejavmi, priebehom, a tým pádom sa aj odlišne liečia. Spoločný majú spontánny vznik
epileptických záchvatov.
Základnou bunkou nervovej sústavy je neurón, ktorý vyžaruje elektrický náboj. Neuróny sú
zložito kontrolované ďalšími neurónmi – ich nadmerná aktivita vyvolá záchvat, ktorý sa dá
obrazne nazvať “búrkou v mozgu”.
Záchvat je jednorázová záležitosť, ktorá sa nemusí opakovať, o epilepsii hovoríme, keď
sa záchvaty opakujú. Pokiaľ záchvat trvá dlhšie ako 30 minút, nastávajú nezvratné zmeny v
mozgu.
Epileptické záchvaty majú rôzne príčiny a rozličný priebeh. Pre jednoduchšiu diagnostiku
sa odporúča, aby si chovateľ priebeh záchvatu nasnímal. Fokálne záchvaty sú klinicky
nedetekovateľné, na EEG (elektroencefalograme ) sú pozorovateľné malé miesta v mozgu,
vykazujúce abnormálnu aktivitu. Parciálne záchvaty prebiehajú bez poruchy vedomia a môžu
sa prejaviť napr. blikaním viečok, myoklinickým záchvatom – vystretím končatín, pes sa
správa „divne“, opakuje niektoré pohyby, napr. vyzerá, akoby chytal muchy. Generalizované
(kompletné) záchvaty, sa väčšinou prejavujú pádom psa na jednu stranu, poruchou vedomia,
vystretím končatín, plávajúcimi pohybmi, trasom, slinením. Záchvatu obyčajne predchádza
obdobie, kt sa nazýva prodromálna fáza, ktoré sa môže prejaviť pár hodín až dní pred
záchvatom. Zviera je bojazlivejšie, vyhľadáva majiteľa. Záchvatu bezprostredne predchádza
aura, kedy sa zviera javí ako vystresované, môže strácať rovnováhu, mať kontrakcie svalov,
alebo nadmerne sliniť.
Spoločnou príčinou záchvatov býva abnormálna aktivita veľkého mozgu.
Idiopatická epilepsia je epilepsia bez zjavnej príčiny. Predpokladá sa, že je dedične
podmienená. U niektorých plemien už bola popísaná genetická predispozícia a spôsob
dedenia.

27713096.JPG
Symptomatické záchvaty majú príčinu spôsobenú iným ochorením, alebo abnormalitou.
Môže ich spôsobovať napríklad nádor na mozgu alebo porucha v metabolizme cukrov.
Kluster je stav, keď zviera trpí v priebehu 24 hodín viac než jedným záchvatom. Status
epilepticus je stav, kedy má zviera konštantné záchvaty alebo aktivity, striedané krátkym
obdobím bez záchvatov, kedy však nedochádza k úplnemu zotaveniu zo záchvatov.
Pri diagnostike epilepsie je potrebné vykonať laboratórne a biochemické testy, aby sa zistili
možné príčiny ochorenia. Záchvaty môžu byť spojené s anémiou, hypo a hyperglykémiou,
ochorením pečene a obličiek, nerovnováhou elektrolytov a minerálov v organizme,
stukovatením pečene, infekciami, systémovým ochorením. Špecializovanými vyšetreniami sú
odber mozgovomiešneho moku, MRI a EEG.

LIEČBA A ŽIVOT PSA S EPILEPSIOU.
Epilepsia sa nedá vyliečiť, dá sa iba kontrolovať. Cieľom liečby je znížiť množstvo
záchvatov. Liečba sa nasadzuje podľa množstva a typu záchvatov. Pokiaľ má zviera
záchvat prvýkrát, veterinar zvyčajne odporučí pozorovanie. Lieky sa nasadzujú po dvoch-
troch záchvatoch alebo pri klustroch a status epilepticus. Úspešná liečba je tá, ktorá
zníži frekvenciu záchvatov o 50%. Liekmi prvej voľby sú phenobarbitone alebo bromid,
na ktoré úspešne zareaguje až 75% psov. Väčšina humánnych liekov na epilepsiu
nielenže u zvierat nefunguje, ale niektoré sú vyslovene škodlivé. Pri epilepsii je dôležitá
spolupráca veterinárneho lekára a majiteľa, nakoľko pes musí byť doživotne kontrolovaný.
Skorá diagnostika ochorenia a správna starostlivosť dokáže významne skvalitniť a predĺžiť
život psa s týmto ochorením.

autor Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk
spracovala Katarína Štulajterová
Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English