OSTEOCHONDRÓZA AKO PRÍČINA KRÍVANIA PSOV

Nie je treba zdôrazňovať, že zdravie pohybového aparátu je dôležité pre všetky psy, ale pre psy intenzívne využívané pri športových aktivitách je celkom rozhodujúce. Akýkoľvek bolestivý proces týkajúci sa svalov, šliach, kĺbov a kostí zásadne ovplyvňuje výkon psieho, práve tak ako aj ľudského, športovca. Skúsení kynológovia preto nepodceňujú príznaky krívania a chápu, že je dobré byť oboznámený s najčastejšími ochoreniami pohybového aparátu psov, aby včasným liečebným zákrokom, pokiaľ je potrebný, zaistili pohodu i výkonnosť svojich štvornohých atlétov.

Osteochondróza patrí k ochoreniam, u ktorých podcenenie počiatočných príznakov nevyhnutne vedie k trvalému poškodeniu kĺbov, preto je veľmi dôležité mať o nej základnú predstavu.

Dlhé kosti psov vznikají z niekoľkých osifikačných centier, medzi ktorými prebieha osifikácia chrupky, ktorá priestorovo mizne a vzniká pevná kosť. Základným rysom osteochondrózy je dedičná porucha v spôsobe bunečnej diferenciácie chrupky rastovej zóny kosti alebo kĺbovej chrupky. Chrupkovité tkanivo, ktoré má rýchly rast, nie je dobre prekrvené, čo je príčinou zníženej odolnosti chrupky na mikrotraumy z okolia. Tento stav vedie k preťaženiu chrupky, ktorá môže lokálne odumrieť. Pokiaľ sa tak stane v prípade kĺbu, akumulácia z nekrotického tkaniva vzniknutého dusíka vyvolává zdvíhanie odumretej chrupky a vytvára uvoľnený útržok chrupky často zvaný flap. Ten sa môže úplne uvoľniť a vytvoriť takzvanú kĺbovú myš, ktorá voľne pláva v kĺbe ako kamienok v topánke dovtedy, kým sa zachytí na kĺbovom púzdre, kde môže potom ďalej rásť. Výsledkom je bolestivý stav, ktorý sa prejavuje viditeľným krívaním. Najviac sú postihnuté stredné a veľké plemená už vo veku 5-8 mesiacov. Takáto zmena vyvolává zrýchlenú progresiu osteoartrózy poškodeného kĺbu, teda nevratné poškodenie kĺbových plôch.

Diagnóza osteochondrózy sa do značnej miery opiera o anamnestické údaje, ale základom je podrobné klinické vyšetrenie a rentgenologické zobrazovacie vyšetrenie v niekoľkých projekciách(1).

RTG-OCD leze hlavice ramene kosti se sipkou.jpg

Klinické príznaky závisia od formy a miesta osteochondrózy. Existujú "signály", ktorým je potrebné venovať pozornosť, pokiaľ máte stredné alebo väčšie plemeno. Medzi nich patrí: krívanie alebo obmedzený pohyb postihnutého kĺbu (napr. pádlovací efekt), opuch kĺbu a bolestivý pasívny pohyb, lokálna svalová slabosť. Pokiaľ osteochondróza (OCD) postihne viac kĺbov na jednej strane, alebo jeden kĺb symetricky na oboch stranách, jedna noha je často klinicky horšia.

Artroskopia (2) je diagnostická a terapeutická metóda, ktorá vyžaduje kratšiu rekonvalescenciu. Výhoda spočívá v minimálnej invazivite počas skúmania kvality chrupiek, kedy veterinárny lekár môže súčasne odstrániť existujúce fragmenty nekrotickej chrupky, zlepšiť vaskularizáciou poškodené časti a eventuálne aplikovať vlastné mezenchymálne bunky zvieraťa, ktoré procesom diferenciácie vedú k obnoveniu kĺbového povrchu.


OCD rame.jpg


Artroskopie-FCP loktu se sipkou.jpg
na obrázku OCD ramenného kĺbu

Magnetická rezonancia(3) alebo CT(4) vyšetrenie sa môžu tiež neivazívne použiť na určenie presnejšieho umiestnenia a rozsahu poškodenia.

OCD kolene-CT sekvenca se sipkou.jpg

OCD leze kolene-3d se sipkou.jpg

V prípade, keď sa ochorenie už klinicky prejaví, je potrebné čo najskôr kontaktovať veterinárneho lekára.

Autor textu: Želimír Dokić,DVM, Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť