Počítačová tomografia - CT - vo veterinárnej medicíne

Počítačová tomografia je modernou diagnostickou metódou vo veterinárnej medicíne a stáva sa dostupnou aj na Slovensku.

CT má oveľa väčšie rozlíšenie než klasický röntgenový snímok  alebo ultrazvuk.  Preto je dôležitou zobrazovacou technikou pre diagnostiku rôznych ochorení. CT vyšetrenie zlepšuje našu presnosť pri stanovení diagnózy. Často sme schopní odhaliť ochorenia, ktoré bežne dostupné zobrazovacie metódy nedetegujú. Konvenčné röntgenové snímky zachytávajú trojrozmerný objekt ako dvojrozmerný obraz. Počítačová tomografia prekonáva tento problém tým, že skenuje tenké plátky tela pomocou röntgenového žiarenia, ktorý sa otáča okolo tela. Ďalším obmedzením konvenčného röntgenu je jeho neschopnosť rozlíšiť medzi dvoma tkanivami s podobnou hustotou, ako sú mäkké tkanivá a tekutiny. Pomocou počítačovej tomografie môžeme rozlíšiť tkanivá s podobnou hustotou., napríklad nádorové metastázy v pľúcach.   Ďalšou výhodou CT oproti röntgenu  je schopnosť odhaliť i veľmi malé útvary v tele.

CT vyšetrenie sa vykonáva v celkovej anestézii. Pred samotným vyšetrením je doporučené pred anestetické vyšetrenie, aby sa veterinárny lekár uistil, že pacient je schopný tolerovať celkovú anestéziu. U pacientov s podozrením na nádorové ochorenie, je tiež potrebné röntgenové vyšetrenie hrudníka pred anestéziou. Počas vyšetrenia je pacient monitorovaný a pod stálym dozorom personálu. Výhodou je aj kratší čas, ktorý je potrebný na vyšetrenie pacienta, čo znižuje potrebu predlžovania anestézie.

20161104_120754.jpgSnímky sú zhotovené pomocou  CT skenera a spracované počítačom a dlhodobo archivované. Zvyčajne je nutné podať intravenózne kontrastnú látku, aby sme mohli presnejšie určiť diagnózu. Obzvlášť rádiológovi kontrastné vyšetrenie pomôže pri nádorových ochoreniach. Pomocou CT dokážeme presne určiť veľkosť, lokalizáciu a ohraničenie útvaru, to napomáha chirurgovi pri plánovaní operácie a či je vôbec daný útvar odstrániteľný. Pomocou CT sú možné i presné odbery bioptických materiálov na cytologické a histologické vyšetrenie, čo je nevyhnutným krokom pri onkologických pacientoch.

Najčastejšie indikácie:

Ochorenia nosovej dutiny: počítačová tomografia dokáže od seba rozlíšiť väčšinu ochorení nosovej dutiny. Zápaly a neoplastické zmeny sú najčastejším problémom v tejto oblasti. Pomocou CT a následných biopsií je veterinárny lekár  schopný určiť diagnózu a následne vhodnú terapiu.

Screenshot 03_21_2017 20_05_50.jpg

Screenshot 03_14_2017 14_51_52.jpgOchorenia skeletu: pomocou CT vyšetrenia je možné dôkladné vyšetrenie kostí a kĺbov, ktoré často krát nie sú dostatočne zobraziteľné na RTG. Umožní nám posúdenie lakťových, ale i bedrových kĺbov. Pri podozrení na FCP/ PCMD (ochorenia processus coronoideus medialis) je veľmi presnou modalitou. V prípade osteoartrózy sme schopní detegovať i tie najmenšie zmeny.

Screenshot 11_21_2016 17_19_43.jpg

Ochorenia pľúc: najčastejšou indikáciou v prípade ochorení pľúc je detekcia metastáz a primárnych tumorov v pľúcnom parenchýmu. Pomocou CT sme schopní určiť počet, lokalizáciu a veľkosť jednotlivých útvarov.

Dutina brušná: v prípade vyšetrení dutiny brušnej sme schopní dôkladne posúdiť jednotlivé orgány, včítane miazgových uzlín. Miazgové uzliny, ktoré sú bez výrazných zmien, sú nedetekovateľné na RTG snímkach a pri USG vyšetrení. Nevyhnutné je použitie kontrastnej látky, ktoré rádiológovi pomôže pri určení diferenciálnej diagnózy. V nižšom veku sú časté indikácie aj vývojové anomálie a ďalšie ochorenia, ako napríklad PSS (portosystémový skrat, shunt) a ektopické uretery.

Vymenovali sme najčastejšie indikácie, pri ktorých je možné CT využiť, ale jeho využitie je oveľa širšie, či už v traumatológii, ortopédii alebo neurológii. Od roku 2016 je CT vyšetrenie dostupné na Slovensku a pomáha v určovaní diagnózy a správneho terapeutického postupu. Vzhľadom k tomu, že máme na klinike dostupnú aj magnetickú rezonanciu – MRI, nemusíme robiť kompromisy pri výbere vhodného diagnostického postupu a môžeme sa plne zamerať len na potreby pacienta.

Autor textu: MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová, odd. zobrazovacích techník, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny

www.sibra.sk

klinika@sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť