Postinjekčný sarkóm u mačiek

Postinjekční sarkom je nejzávažnější nežádoucí účinek vakcinace a injekční aplikace u koček. Bývá spojován zejména s vakcinací proti vzteklině a kočičí leukemii, u citlivého jedince však může vzniknout po jakékoliv injekční aplikaci.

Jde o vysoce agresivní nádor s nižší tendencí metastazovat a vysokou tendencí k lokálním recidivám zejména po neadekvátní terapii. Terapie musí být rychlá a správná. Obvykle je kombinací chirurgie, ozařování, chemoterapie a další onkologické terapie. Výběr vhodné terapie je přísně individuální a měl by být v rukou odborníka. Ani tato terapie však často nevede k dlouhodobému účinnému řešení a postinjekční sarkom je tak frustrující neoplazií pro majitele i veterinární lékaře. Nejúčinnější strategií je vzniku tohoto nádoru předcházet.

Pro správnou terapii je naprosto nezbytná adekvátně provedená diagnostika. Ta je založena na odběru anamnézy s důrazem na vakcinační historii pacienta, klinickém vyšetření, odběru vzorku z podezřelého útvaru na histopatologické vyšetření a zobrazovací diagnostice. Postinjekční sarkom se u koček často nachází mezi lopatkami. Kompletní chirurgické odstranění je v této oblasti velice náročné. Velmi častým problémem je postižení okolních měkkých tkání, zejména svalů. Postinjekční sarkom bývá přirovnáván k chobotnici – okem viditelný nádor vysílá „chapadla“, která od něj můžou sahat až velmi daleko. To už ale pouhým okem nevidíme a samotné vyšetření pohmatem tak nemusí být pro plánování terapie dostatečné. Pro naplánování chirurgického zákroku je tak nutné provedení výpočetní tomografie – CT. Dalším častým problémem jsou drobné metastázy v podkoží v blízkosti primárního nádoru, které rovněž není možné pohmatem nalézt a jsou zřetelné až při CT vyšetření po aplikaci kontrastní látky do žíly. CT vyšetření se využívá i v rámci kontrol po chemoterapii a radioterapii. Postinjekční sarkom se vzhledem k jeho agresivitě odstraňuje vždy s velkým množstvím okolní zdravé tkáně a často tak jde o radikální chirurgii. Proto by tento zásah měl být vždy v rukou zkušeného chirurga.

ct postinj.jpg

 

Konzervativní odstranění postinjekčního sarkomu bez správně provedené diagnostiky nemá naději na úspěch. Důrazně nedoporučujeme chirurgické odstranění jakéhokoliv kožního útvaru koček bez znalosti přesné diagnózy. Diagnózu je možné získat cytologickým nebo histopatologickým vyšetřením.

Preventivní opatření se týkají zejména vakcinační strategie. Obecnými doporučeními je zejména provádět injekční aplikace u koček na místa, kde by v případě vzniku postinjekčního sarkomu bylo možné jeho kompletní chirurgické odstranění v rámci jednoho zákroku. Injekční aplikace mezi lopatky je proto vysoce riziková a není doporučena. Dále je doporučeno vyhnout se injekční aplikaci dráždivých látek, nevakcinovat nadbytečně, místa injekční aplikace střídat a majitele vždy upozornit na možný vznik postinjekčního sarkomu tak, aby místo aplikace hlídali a v případě vzniku útvaru na něj ošetřujícího veterinárního lékaře upozornili. Další preventivní opatření jsou individuální a závislá zejména na věku a způsobu života kočičího pacienta.

20161110_103649.jpg

 

Největší naději na úspěch má vždy první terapeutický zásah. Diagnostika a terapie postinjekčního sarkomu koček by tak měla být vždy v rukou specializovaného pracoviště.

Autori textu: MVDr.PharmDr.Veronika Šimerdová, MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová

SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk, 2018

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť