Zápalové ochorenia centrálneho nervového systému psov a mačiek

Centrálny nervový systém (CNS) sa skladá z mozgu a miechy, ktoré sú pred vonkajšími vplyvmi chránené

kosťami. Mozog ochraňujú lebečné kosti, miecha je ochránená chrbticou. Medzi kosťami a CNS sú ešte

ochranné obaly z väzivového tkaniva, ktoré sa v oblasti mozgu nazývajú mozgové blany, resp. pleny a v oblasti

miechy miechové pleny.

Zápalové ochorenia CNS môžu postihnúť mozog, vtedy ide o encefalitídu, sprievodnými ochoreniami môžu byť

aj zápaly miechy - myelitídy a/alebo zápal mäkkých blán mozgu a miechy, označované ako meningitídy. Tieto

zápalové ochorenia tvoria až 10% všetkých neurologických ochorení u psov, pričom 60 - 90% z nich sú bez

známej príčiny. Príčiny, ktoré vyvolávajú zápaly môžu byť vírusy, baktérie alebo parazity.

Meningitída reagujúca na liečbu steroidmi (SRMA – Steroid-Responsive Meningitis-Arteritis)

Je zápalové ochorenie, ktoré postihuje miechu, mozog a steny artérii. Rovnaké ochorenie postihuje cievy srdca, obličiek,

pečene a gastro-intestinálneho systému a iné. Niektoré plemená psov, ako napr. bígl, bernský salašnícky pes,

stavači, majú rodinnú predispozíciu na tento druh ochorenia.

Symptómy formy ochorenia a diagnostika:

SRMA sa prejavuje strnulosťou, horúčkou 40 stupňov Celzia a viac, bolestivosťou krku, zvýšenou citlivosťou

na stimuly a depresiou. Pri dlhotrvajúcom ochorení sa môžu prejaviť ďalšie neurologické problémy: paralýza,

slabosť zadných končatín. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje v akútnej forme, chronická forma je menej

Diagnostika je pomerne jednoduchá, pre toto ochorenie sú charakteristické zápalové reakcie krvi, ktoré sa zistia

pri laboratórnom vyšetrení, zvýšené množstvo bielych krviniek a bolestivosť krku, na diagnostiku sa odoberá

cerebrospinálny mok. Cerebrospinálny mok je číra bezfarebná tekutina, ktorá chráni mozog pred nárazmi a

odvádza prebytočné zložky a neželané látky do cievneho krvného systému.

Liekom prvej voľby sú steroidné hormóny. Pokiaľ pes na liečbu nezareaguje, obyčajne sa pridávajú iné lieky

ovplyvňujúce finkciu imunitného systému. Toto ochorenie postihuje psov, u mačiek zaznamenané nebolo.

U mačiek sa vyskytujú meningitídy iného pôvodu, na SRMA mačky netrpia .

Meningoencefalitída (MUA)

Meningoencefalitída je zápalové ochorenie, ktoré sa prejavuje postihnutím blán a mozgu, postihuje psy aj

Symptómy ochorenia a diagnostika:

Typické sú neurologické príznaky, málokedy sú viditeľné iné príznaky. Niekedy môže zvieratá vracať, čo je

spôsobené postihnutím časti mozgu. MUA sa môže prejavovať záchvatmi, slepotou, malátnosťou, krúžením,

trasom, dezorientáciou, bolestivosťou a paralýzou.

Diagnostika tohto ochorenia je náročná, dá sa určiť iba suspektná diagnóza (podozrenie na danú diagnózu).

Pri diagnostike treba vylúčiť iné infekčné ochorenia. Okrem krvných testov, ktoré bývajú často v poriadku, sa

robí MRI alebo CT mozgu. Pri vyšetrení cerebrospinálneho moku býva často zvýšená hladina bielých krviniek

Ak nie je MUA liečené promptne, ide o život ohrozujúce ochorenie. Až 75% pacientov dobre zareaguje na liečbu

steroidmi, niektorí pacienti musia byť liečení dlhodobo.

Felínna infekčná peritonitída (FIP)

Je závažné infekčné ochorenie, spôsobené mačacím Coronavírusom. Až

80% mačiek má pozitívne protilátky na Coronavírus. Neznamená to, však, že sa u všetkých mačiek FIP prejaví.

Predpokladá sa, že ochorenie u mačiek spôsobuje mutácia vírusu kombinovaná so zníženou imunitou.

Symptómy ochorenia a diagnostika:

Iba cca u 20 – 30% postihnutých mačiek sa prejavujú neurologické príznaky. Častejšie je pozorovateľná

vodnatieľka alebo zväčšené bruško. Diagnostika je náročná, ochorenie sa prejavuje zmenenými

hematologickými a biochemickými parametrami.

FIP je žiaľ v 98% fatálne ochorenie, na ktoré neexistuje účinná liečba. Prevenciou je eliminácia vírusu –

vylúčenie pozitívnych mačiek z chovu.

Psinka

Je ochorenie, spôsobené Morbillivírusom. Okrem psov postihuje aj voľne žijúce zvieratá, fretky,

mačkovité šelmy. Vďaka vakcinácii sa túto chorobu podarilo výrazne eliminovať.

Symptómy ochorenia a diagnostika:

V počiatočných štádiách sa vyskytuje vysoká teplota, začervenané oči a vodnatý výtok z nosa a očí. V neskorších

štádiách choroby vírus napadne ďalšie orgány, hlavne nervový systém. Niektoré formy ochorenia spôsobujú

zhrubnutie a zväčšenie paciek. Akútna psinka u psov s oslabenou imunitou môže spôsobiť smrť do 2-4 týždňov

od nakazenia. Diagnostika sa robí na základe vyšetrenia krvi, RTG hrudníka, vyšetrenia moku, stanovenia

protilátok a vírus v oganizme

Žiaľ, vážne formy psinky sú neliečiteľné. Antibiotiká sa podávajú ako prevencia proti sekundárnej infekcii, pri

záchvatoch sa podávajú antiepileptiká. Pokiaľ pes trpí iba subklinickou formou ochorenia, dokáže sa uzdraviť.

Kliešťová encefalitída

Je spôsobená Flavivírusom, ktorého prenášačom sú kliešte vo všetkých vývojových

štádiách. Napriek tomu, že aj na Slovensku sa nachádzajú oblasti s infikovanými kliešťami, je jej výskyt u psov

Symptómy ochorenia a diagnostika:

Neurologické príznaky ochorenia sa podobajú besnote – prejavujú sa trasom, záchvatmi, padnutou sánkou,

slinením, agresivitou. Neexistuje spoľahlivý test na diagnostiku ochorenia, až 30 percent zvierat môže mať

pozitívny nález protilátok, a pritom byť zdraví. Pri ľahšej forma ochorenia sa pes uzdraví sám, ak trpí zviera na

ťažkú formu ochorenia, zvyčajne umiera do 7 dní.

Polyradikuloneuritída

Je závažné autoimunitné ochorenie, postihujúce nervy, zodpovedajúce za pohyb

končatín a svalstva. Dochádza pri nej k akútnej paralýze, ktorá sa začína hlavne prejavovať najprv na zadných

končatinách. Často jej predchádza zmenu hlasu psa - aj hlasivky sú sval, ktorý toto ochorenie postihuje.

Významnou komplikáciou býva paralýza medzireberových svalov a bránice, kedy hrozí udusenie, vtedy sa musí

zviera pripojiť na ventiláciu. Toto ochorenie môže vo vzácnych prípadoch postihnúť aj mačky.

Počas choroby sa odporúča fyzioterapia, aby neprišlo k atrofii svalstva. Svaly sú len denervované, pokiaľ začnú

nervy znovu fungovať, stav sa zlepší.

Myozitída (zápal) žuvacích svalov

Je zápalové ochorenie, ktoré postihuje psy aj mačky. Patrí k najčastejších

ochoreniam svalstva.

Symptómy ochorenia a diagnostika:

Myozitída je pomerne ľahko diagnostikovateľná. Prejavuje sa „zamknutrou čelusťou“ – zviera má problém ju

otvoriť. Dá sa zistiť aj biochemickým vyšetrením, kedy sa stanovia protilátky.

Liečba musí byť agresívna, pretože z akútnej fázy môže prejsť do chronickej, kedy sa opuch svalstva hojí

väzivovým tkanivom, ktoré stráca elasticitu. To môže spôsobiť nezvratné uzatvorenie čeluste. Lieči sa liekmi,

ktoré ovplyvňujú funkciu imunitného systému. .

Autor textu: Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk
spracovala Katarína Štulajterová

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť