Rehabilitácie a fyzioterapia

VETERINÁRNE REHABILITÁCIE A FYZIOTERAPIA

Nárast záujmu majiteľov zvierat o špecifické riešenie problémov ich zvierat ide ruka v ruke s nárastom odbornosti a špecializácievo veterinárnej medicíne. Objem medicínskych informácií sa v dnešnej dobe každoročne zdvojnásobuje a tak je nevyhnutné stále sa vzdelávať. Jedným z rýchlorastúcich odborov sú aj veterinárne rehabilitácie a fyzioterapia. Vo svojom princípe využívajú fyzikálne vlastnosti rôznych druhov techník k povzbudeniu prirodzenej regeneračnej schopnosti tela. Tieto metodiky nezaťažujú pacienta vedľajšími účinkami, dovoľujú znižovať dávky, alebo úplne nahradia dlhodobé užívanie liekov. Fyzioterapia je terapia/liečba a liečiť niečo, čo nie je zdiagnostikované, je len postup metódou pokus a omyl, ktorému sa rozhodne treba vyhnúť. Preto úzko spolupracujeme s našimi kolegami/lekármi z príbuzných odborov – ortopédia, neurológia, kardiológia... V prípade, že by sme ignorovali základ spolupráce, hrozí možnosť rozčarovania z neúspešnej terapie zo strany majiteľov. Dokonca môžeme nesprávnym prístupom svojím spôsobom aj stav zvieratka zhoršiť a nezvratne poškodiť organizmus.

Rehabilitácie a fyzioterapiu odborne vedieme najmä po chirurgických i nechirurgických/konzervatívnych riešeniach ortopedických a neurologických problémov. Samozrejme, využitie je oveľa širšie, napríklad aj ako pomocná metóda preudržiavanie kondície a starostlivosť o športové psy, či riešenie obezity a psychomotorický tréning ako prevencia zranení. Kombinácia rôznych metód fyzioterapie, komplexnosť prístupu, spolupráca majiteľa zvieratka a empatia terapeuta sú základom spoločného úspechu.

V rámci rehabilitácii zvierat v našom centre v praxi najčastejšie využívame:

Masáže –  sú to rôzne mäkké techniky potrebné pri práci so svalovými skupinami a mäkkými štruktúrami oporného systému – šľachy, fascie. Masážami pomáhame uvoľňovať svalové spazmy, zrasty mäkkých tkanív a navodzujeme stav prekrvenia celej masírovanej oblasti, čím prispievame k urýchleniu metabolizmu buniek a rýchlejšej regenerácii.

DSC_0079-001.JPG

Strečing – strečingom zabezpečujeme potrebnú pružnosť svalových vlákien, čím predchádzame mikrozraneniam , udržujeme prirodzený rozsah pohybu jednotlivých kĺbov. Osvedčili sa nám špeciálne cvičenia na zvýšenie pohyblivosti a ohybnosti tela.

Pasívna mobilizácia/cvičenia – využívame cvičenia, kde pacient nezapája telo aktívne. Špeciálne cvičenia predchádzajú svalovej atrofii a svalovým kontraktúram, udržiavajú prirodzený rozsah pohybu kĺbov. Pohybom sa oblasť prekrvuje a dochádza aj k pohybu synovie (kĺbovej tekutiny) v kĺboch, ktorý je potrebný k rýchlejšej látkovej výmene v kĺbe a tým zlepšuje transport výživných látok k chrupavke kĺbu.

DSC_0001-001.JPG

Manuálne terapie kostrového aparátu – používame rôzne metódy práce priamo s kostrovým aparátom. Sú to veľmi jemné a precízne techniky, pri ktorých je nutné prvotné dokonalé uvoľnenie anatomicky súvisiacich svalových a väzivových štruktúr. Z množstva metód preberaných z humánnej medicíny je momentálne najznámejšia a najpopulárnejšia Dornova metóda.

Reflexné cvičenia – špeciálne cvičenia, pri ktorých využívame prirodzené reflexné správanie svalových skupín. Reflexné cvičenia pomáhajú obnoviť reflexné oblúky, úspešne ich využívame predovšetkým u neurologických pacientoch.

DSC_0111-001.JPG

Aktívne cvičenia a cvičenia na balančných pomôckach – v terapii sa využíva pre zlepšenie osvalenia a motoriky pohybu, pre obnovenie správneho vzorca pohybu, pri znižovaní nadváhy a na rozvoj kondície a vytrvalosti. Pre dosiahnutie maximálneho terapeutického efektu je nevyhnutná spolupráca majiteľa zvieraťa, aby cvičenie prebiehalo pravidelne a dôsledne. V našej praxi sa nám osvedčili cvičenia na balančných pomôckach (napr. nafukovacie lopty rôznych tvarov), asistovaná chôdza, pohyb na bežiacom páse, posilňovacie cviky, pohyb cez kavalety apod.

DSC_0073-001.JPG

DSC_0119 (2)-001.JPG

Elektroterapia – využitie elektrostimulácie je vo fyzioterapii široké: zmierňovanie akútnej pooperačnej alebo poúrazovej bolestivosti, manažment chronickej bolesti neznámeho pôvodu, pooperačná stimulácia svalov ako prevencia atrofie, relaxácia spastických svalov, stimulácia lokálnej mikrocirkulácie, zmierňovanie opuchov. Transkutánna elektrostimulácia je pre zvieratá absolútne bezbolestná a srsť nie je potrebné holiť.

Laserterapia - využíva biologické efekty vplyvom fyzikálnych vlastností laseru – prúdu fotónov rôznej vlnovej dĺžky. Laser terapia nabudí schopnosť bunky vlastnej obnovy zvýšenou oxygenáciou, čím urýchli metabolizmus bunky priamym vplyvom na mitochondrie. Urýchľuje hojenie, má analgetické účinky. Aby sme dosiahli medicínsky efekt, používame laser s dostatočným prestupom cez tkanivá.

Termoterapia – využívame biostimulačné efekty tepla alebo chladu na telo zvieraťa, väčšinou vo forme obkladov. Chlad preferujeme pri akútnych traumách, teplo v chronických štádiách alebo v štádiách hojenia. Výborná terapia, ktorú odporúčame aj na domáce použitie. Majiteľa zvieratka vždy odborne poučíme o správnej aplikácii.


DSC_0102 (2)-001.JPG

Hydroterapia – jedná sa o cvičenia, ktoré využívajú fyzikálne vlastnosti vody. Spočíva v pohybe v rehabilitačnej vani vo vode na pohyblivom podvodnom páse. Časť tela, je nadľahčovaná vodou, čím sa znižuje záťaž jednotlivých kĺbov hmotnosťou tela zvieraťa. I zviera, ktoré na suchu nie je schopné chodiť, prípadne len s veľkými bolesťami, môže byť schopné vo vode prirodzeného pohybu. Zároveň prekonávanie odporu vody posilňuje svalstvo. Vo vode využívame aj iné špecifické cvičenia, vždy ale s dozorom terapeuta, ktorý je prítomný s pacientom priamo v rehabilitačnej vani.


DSC_0062 (3)-001.JPG

Základom úspechu rehabilitácie je poznanie zdravotného stavu zvieraťa, správny rehabilitačný plán s ohľadom na špecifické potreby daného pacienta, skúsenosť a empatia terapeuta. Praxou sa nám overila potreba úzkej spolupráce s veterinárnym lekárom so zameraním na riešený problém (ortopéd, neurológ, endokrinológ...). Zostaveniu rehabilitačného plánu u nás predchádza dôkladné klinické vyšetrenie rehabilitačným veterinárnym lekárom. Odborné vyšetrenie môže odhaliť problém, ktorý by sa mal riešiť prednostne inými terapeutickými metódami – chirurgia, medikamenty apod. Na záver by som chcela zdôrazniť, že v modernej veterinárnej medicíne zastáva fyzioterapia rovnocenné postavenie k iným odborom. Fyzioterapia a rehabilitácia nie je zázrak ani šarlatánstvo a my nie sme kúzelníci, preto by mal byť každý majiteľ oboznámený s podstatou a možnosťami terapie. A to nie je možné bez správnej medicínskej diagnózy.

Dôvera, ktorú už roky vkladajú do nás majitelia zvierat, je pre nás motiváciou hľadať nové medicínske možnosti a radostný, bezbolestný krok našich pacientov odmenou.

Autor textu: MVDr.Silvia Ficová, odd. fyzioterapie a rehabilitácií, Sibra-centrum veterinárnej medicíny

www.sibra.sk , klinika@sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť