Patentný ductus arteriosus

Ductus arteriosus je fetálna cieva, ktorá spojuje hlavnú pľúcnu artériu a aortu. V priebehu vývoja odvádza skratkou krv skolabovaných fetálnych pľúc. Normálne sa uzatvára krátko po narodení. Pokiaľ zostane patentná, nazývá sa patent ductus arteriosus. PDA je najčastejší kongenitálny defekt srdca u malých zvierat. PDA spôsobuje ľavopravú skratku, ktorá vedie k nadmernému objemovému zaťaženiu ľavej komory srdca a následne spôsobí jej dilatáciu a hypertrofiu. To môže viesť ku kongestívnemu ochoreniu srdca a pulmonárnemu edému. Najčastejší symptóm je kašeľ alebo dychová nedostatočnosť.

PDA sa najčastejšie prejavuje u čistokrvných šteniat samičieho pohlavia maltézskych psíkov a podobných plemien, shetlandských psov, anglických springeršpanielov, bišonkov alebo trpaslíčich pudlov, prípadne u yorkshirských teriérov. Zriedkavo môže vyvolať suprasystémovú pulmonárnu hypertenziu, ktorá obracia smer toku cez skratku a spôsobuje hypoxémiu a cyanózu s netoleranciou záťaže.

Auskultácia ukazuje kontinuálny šelest na ľavej strane v oblasti bázy srdca so silným a hyperkinetickým femorálnym pulzom. U pravoľavostranných je prítomný skôr systolický srdcový šelest, ktorý nemusí byť zretelne počuteľný, pretože tlaky na pravej a ľavej strane sú takmer totožné a prietok krvi cez skratku je minimálny. Diagnostika sa uskutočnuje radiografiou a echokardiografiou.

PDA (1).JPG


Management choroby je chirurgický s podporou nevyhnutných hemodynamických liekov pred chirurgiou. Chirurgická korekcia se uskutočňuje ligáciou čo najskôr po stanovení diagnózy. Chlopňová regurgitácia sa po chirurgii väčšinou zmenší z dôvodu redukcie dilatácie ľavej komory.

Autor textu: Želimír Dokić,DVM Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť