Cukrovka alebo diabetes mellitus je endokrinné ochorenie, ktoré všetci poznáme z ľudskej medicíny, ale nie každý vie, že ním trpia i zvieratá. Cieľom tohto článku je oboznámiť majiteľov domácich miláčikov s ochorením, rozpoznaním príznakov, liečbou, ale i prevenciou.

Rovnako ako u ľudí rozoznávame dva typy cukrovky. Typ I je tzv. inzulín dependentný (diabetes závislý na podávaní inzulínu), to znamená, že pri tomto type cukrovky sa netvorí v tele žiadny inzulín alebo iba veľmi malé množstvo, je preto nevyhnutné inzulín podávať injekčne. Typ IIalebo tzv. inzulín non-dependentný (diabetes nezávislý na podávaní inzulínu), znamená, že zviera produkuje dostatočné množstvo inzulínu, ale telo naň nereaguje, hovoríme o rezistencií na inzulín. Príčinou môžu byť iné ochorenia, preto je nutné vždy odlíšiť o aký typ cukrovky sa jedná, aby sme zvolili vhodný spôsob liečby. Pri druhom type je v niektorých prípadoch pravdepodobné, že po odstránení príčiny nebude nutné zvieraťu podávať inzulín doživotne. U psov sa najčastejšie jedná o diabetes 1.typu, u mačiek o diabetes 2.typu.

Medzi rizikové faktory ochorenia patrí najmä obezita, časté alebo závažné zápaly pankreasu, hormonálne zmeny u nekastrovaných samíc počas hárania a gravidity, terapia niektorými liekmi ako sú kortikosteroidné hormóny alebo zvýšená tvorba týchto hormónov v tele.

Príznaky ochorenia, ktoré by mal majiteľ vedieť rozoznať sú: výrazná žravosť, zmeny v hmotnosti ako neobvyklé priberanie alebo naopak chudnutie, nadmerné pitie a zvýšené močenie, zväčšenie brucha (najčastejšie spôsobené zväčšením pečene), apatia, letargia. U mačiek sa môže prejaviť slabosťou panvových končatín, čo je príznak postihnutia periférnych nervov, tzv. diabetická neuropatia.

Veterinárny lekár pri diagnostike urobí viacero vyšetrení. Medzi základné patrí vyšetrenie krvi a moču, ktoré odhalí zvýšenú hladinu glukózy. Samotné jednorazové nameranie vysokej hladiny cukru pre stanovenie diagnózy nestačí, lekár pravdepodobne odporučí opakované merania cukru v priebehu 12 až 24 hodín (tzv. glykemická krivka) a sonografické vyšetrenie brušnej dutiny. Vyšetrenia často odhalia komplikácie cukrovky ako sú infekcie močových ciest, zápal brušnej slinivky (pankreatitídu), zápaly kože, šedý zákal, cievne ochorenia, ochorenia srdca, obličiek a pečene.

Po stanovení diagnózy nasleduje zahájenie liečby, ktoré spočíva v podávaní inzulínu, prísnych dietetických opatreniach, pohybovom režime a liečbe sprievodných zdravotných komplikácií. Cieľom liečby je odstrániť klinické príznaky ochorenia, zlepšiť kvalitu života pacienta a samozrejme predchádzať komplikáciam. Neliečená cukrovka môže viesť k tzv. diabetickej ketoacidóze, čo je život ohrozujúci stav, znamená metabolický rozvrat organizmu a môže skončiť úmrtím. O liečbe a dávkovaní inzulínu by mal vždy rozhodovať veterinárny lekár, liečba musí byť pozorne sledovaná a monitorovaná, hladina cukru musí byť meraná glukomerom. V úvode liečby je cieľom nastaviť pacienta na adekvátnu dávku inzulínu, toto trvá približne mesiac a ku každému pacientovi musíme pristupovať veľmi individuálne. Ako bolo spomenuté vyššie, neliečená cukrovka môže viesť k nebezpečnému rozvratu metabolizmu, avšak nebezpečné môže byť i bezhlavé podávanie inzulínu bez správnej kontroly. Vtedy hrozí pokles cukru tak výrazný, že nastane tzv. hypoglykémia, ktorá môže byť opäť život ohrozujúca. V prípade, že sa napriek správnemu postupu nedarí krvný cukor kontrolovať, môže sa jednať o tzv. inzulínovú rezistenciu, čiže nedostatočnú odozvu organizmu na inzulín. Príčinou môžu byť iné ochorenia, ktoré je nutné odhaliť a liečiť, inak nemôže byť terapia cukrovky úspešná. U psov je to najmä pôsobenie progesterónu u sučiek po háraní, preto je nutné sučky s príznakmi cukrovky čo najskôr vykastrovať. Ďalším komplikujúcim ochorením môže byť nadprodukcia kortikosteroidných hormónov v nadobličkách, tzv. Cushingov syndróm, aj tento treba správne diagnostikovať a liečiť.

Samozrejme, k dobrému výsledku nepochybne patrí obetavý a zodpovedný majiteľ zvieratka. Mnohí majú v úvode obavy z merania cukru a pichania inzulínu, avšak po krátkom nácviku zistia, že to je pomerne jednoduché a netreba sa báť. I keď je cukrovka neliečiteľné ochorenie, ktoré môže mať vážne zdravotné komplikácie, pri správnom postupe je možné pacienta stabilizovať tak, aby bol bez príznakov ochorenia a viedol plnohodnotný psí alebo mačací život.

Autor: MVDr. Bc. Veronika Straková, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

strakova@sibra.sk
Pre časopis Pes a mačka, 2019

No items found.
SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Rezervujte si svoj termín ešte dnes

Chcem sa objednať
Vybrať službu

Termín bude potvrdený našou recepciou.

Ďakujeme! vaša rezervácia bola prijatá.
Termín bude potvrdený našou recepciou.
Ojoj! Vyskytla sa chyba pri odosielaní formulára.
Ikona zavrieťIkona zavrieť